NSI Mobile Water Solutions | Wastewater Technologies | Water company | Water Treatment Plant | Water solutions for operators | water treatment technologies | Available for emergency calls 24/7 | Enhanced water management | industrial water treatment systems | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Avsaltning
SWRO- och MOFI-serien

Vi erbjuder avsaltningslösningar som kombinerar olika teknik för både ytvatten och brunnsvatten. Denna flexibilitet möjliggör effektiv behandling av vatten med hög salthalt från olika matarvattenkällor.

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) kan användas i kombination med ett förfiltreringssystem för att behandla borrhåls- och ytvatten, industriellt processvatten, strandbrunnar med havsvatten och ytvatten.

Upptäck fördelarna med mobil omvänd osmos med havsvatten för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för avsaltning

Typiska användningsområden

Fungerar som en tillfällig vattenförsörjningslösning när den normala vatteninfrastrukturen repareras eller renoveras.

Producerar dricksvatten som uppfyller stränga kvalitetskrav genom att avlägsna upplösta salter, främmande ämnen och sjukdomsalstrande organismer i matarvattnet.

Levererar behandlat vatten som genomgående uppfyller kvalitetskraven, även vid förändrade matarvattenförhållanden, från en tillförlitlig och säker vattenkälla.

Avlägsnar upplösta salter och mineraler från matarvatten, vilket minskar risken för beläggningar och påväxt på utrustning längre fram i processen.

Avlägsnar salt och föroreningar efter att havsvatten har trängt in i sötvattenkällor på grund av exempelvis torka eller hård grundvattenpumpning.

Framgångshistoria

Efter den förödelse som cyklonen Irma orsakade 2017 fanns det på Saint-Martin ett akuta behov av att återställa samhällsviktiga tjänster, främst produktionen och distributionen av dricksvatten. Med tanke på att öns tre avsaltningsenheter för havsvatten, som levererade 5 000 m³ dricksvatten per dag, hade blivit allvarligt skadade reagerade Mobile Water Solutions snabbt genom att sätta in en SWRO 30C-enhet från Europa.

Detta modulsystem för omvänd osmos behandlade effektivt matarvatten med hög salthalt. Denna tillfälliga lösning användes i sex månader och såg till att ön hade tillgång till grundläggande dricksvatten tills reningsverket hade lagats. Denna akuta insats säkrade livsviktigt dricksvatten för ön med ett flöde av behandlat vatten på upp till 30 m³/h och imponerande vattenrening som uppnådde en saltavstötning på upp till 99 %.

Fler fallstudier >