Avjonisering –
MODI, MOFI och utbytbara kärl

Vi tillhandahåller en rad olika lösningar för mobil avjonisering (avsaltning) med hjälp av jonbytarhartser som avlägsnar upplösta ämnen från vatten. Avjoniserat vatten används för många olika ändamål inom produktion, tillverkning och förbehandling av vatten. Det är också värdefullt för optimering av matarvattnet till pannor och kyltorn för att minska användningen av kemikalier.

Våra enheter är tillgängliga som trailermonterade kärl, fristående rammonterade tryckkärl eller utbytbara kärl som bekvämt transporteras till platsen för snabb och effektiv försörjning av vatten med hög renhet under en kortare tid. Dessutom har vi anläggningar i Europa för regenerering av jonbytarhartser. Detta minskar hanteringen av kemikalier på platsen och är ett miljövänligt alternativ genom att förbrukade jonbytarhartser återvinns.

Upptäck fördelarna med mobil avjonisering för din anläggning

Upptäck sortimentet

Typiska användningsområden

Säkrar kontinuerlig försörjning av behandlat vatten i alla nödfall, t.ex. kontamination av jonbytarmassan och anläggningsfel.

Fullständig eller partiell ersättning av komponenter för olika processer du kan behöva under denna mellantid, däribland hartsbyte.

Tillhandahåller det extra tillsatsvatten som krävs vid idriftsättning när den fasta anläggningen inte räcker till.

Levererar ytterligare volymer av avsaltat vatten när den fasta anläggningen inte räcker till då stora mängder ånga måste släppas ut i luften.

Stöd för att se till att produktionen kan fortsätta vid brist på materiel, t.ex. syror och alkalier för avsaltningsanläggningar.

Upplev vår Mobile Water Solutions’ MODI 15000T
med en uppslukande 360° virtuell rundtur. 

Utforska den nu!

Framgångshistoria

Vår kund, ett kärnkraftsavvecklingsföretag som hyrts in av Nuclear Decommissioning Authority, stod inför utmaningen att avveckla ett brittiskt kraftverk som hade lagts ned och höll på att tömmas på kärnbränsle. Förbrukningen av avsaltat vatten i anläggningen låg tidigare på 910 m³/dag, vilket hade minskat till 26 m³/dag efter att elproduktionen hade upphört. Avsaltningsanläggningen på plats var överdimensionerad och kostsam.

Vår lösning byggde på den trailermonterade mobila avsaltningsanläggningen MODI 15000T, som avsaltade vattnet genom jonbyte vid reducerad flödeshastighet. När jonbytarhartserna var slut skickades MODI 15000T-trailern tillbaka till MWS regenereringscentral, vilket eliminerade behovet av att hantera kemikalier och spillvatten. Denna metod minskade kostnaderna med 50 % jämfört med att använda anläggningen på plats och gjorde det möjligt att tidigt avlägsna den överflödiga avsaltningsanläggningen, vilket ökade driftseffektiviteten.

Fler fallstudier >

Fler fallstudier >