Mobile Water Solutions
När som helst, var som helst

Håll igång verksamheten dygnet runt

NSI Mobile Water Solutions, en del av Nijhuis Saur Industries (NSI), är specialiserat på anpassningsbara mobila lösningar för rening av processvatten och avloppsvatten.

Med våra heltäckande tjänster, däribland expertstöd och hyrtjänster, kan vi både hjälpa till med kortvariga projekt och tillgodose långsiktiga behov. Räkna med oss för kontinuerlig försörjning av behandlat vatten och sömlös avloppsvattenrening – dygnet runt, året om.

Lös dina problem med processvatten och avloppsvatten >

En rad tjänster som tillgodoser dina behov

NSI Mobile Water Solutions är ett kostnadseffektivt alternativ till fasta anläggningar i många olika industrimiljöer. Vi erbjuder flexibla avtal från dagar och månader till år. Vår metod är enkel. Vi börjar med en kostnadsfri bedömning för att avgöra vilken tjänst som är bäst lämpad för din anläggning, följt av snabb leverans och installation av våra förkonstruerade mobila system för rening av processvatten och avloppsvatten.

Våra tjänster tillgodoser många olika behov, från kortvariga till längre insatser. Oavsett om det gäller nödsituationer, planerade säsongsbehov, underhåll och renovering eller fleråriga behov har vi en lösning för dig. Dessutom kan vår tjänst med utbytbara kärl tillgodose just dina behov av renat vatten.

Mobile Water Solutions | Emergency mobile water treatment service

Omedelbara kortvariga insatser dygnet runt vid oväntade incidenter.

Från 1 dag till 1 år vid planerade driftstopp eller förändrade vattenbehov.

Från 1 till 7 år för långsiktiga behov av processvatten och avloppsvatten.

Behöver du en vattenreningslösning?

Kontinuiteten i din verksamhet är ovärderlig. Få kostnadsfri rådgivning i dag.

Din vattenreningsexpert

Med över 25 års erfarenhet är vi din betrodda partner för mobila vattenlösningar av högsta klass. NSI Mobile Water Solutions överträffar ständigt förväntningarna genom sin tekniska sakkunskap och sina hyrtjänster för olika verksamheter.

Med en modern flotta, garanterad kvalitet och kvantitet på behandlat vatten och spetsteknologi som är skräddarsydd till just dina behov uppfyller vi effektivt dina krav på vattenrening. Bli en av våra nöjda kunder.

Läs våra fallstudier >

Enkel integrering i din bransch

Våra tjänster är avgörande för att garantera tillförlitlig och säker vattenrening i olika sektorer. Våra förkonstruerade lösningar, som är skräddarsydda för en rad olika behov och ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, garanterar effektiv mobil rening av processvatten och avloppsvatten.

Ram-, trailer- eller containerinstallation möjliggör sömlös integrering i många olika industrianläggningar. Förbättra din industriella verksamhet med våra anpassningsbara tjänster för processvatten och avloppsvatten och vår avancerade teknik.

Bli kund till MWS och en del av rörelsen, Mission Water