Enkel integrering i
din anläggning

Effektiv rening av processvatten och avloppsvatten är avgörande för att säkra en friktionsfri verksamhet och minimera avbrotten inom industrin. Mobile Water Solutions tillgodoser verksamhetsutövarnas behov genom tillfälliga lösningar för rening av processvatten och avloppsvatten i akuta, planerade eller fleråriga situationer.

Våra plug-and-play-lösningar möjliggör snabb och enkel installation. Systemets portabilitet optimerar utrymmet och kan eliminera behovet av ytterligare infrastruktur. Enheterna kan fungera parallellt eller i serie beroende på vilken flödeshastighet du behöver. Vi erbjuder en rad olika typer av teknik för dina industrispecifika användningsområden.

Integrera Mobile Water Solutions i din vattenförvaltningsstrategi

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Vi förstår dina behov

Kontinuiteten i din verksamhet är ovärderlig. Få kostnadsfri rådgivning i dag.

Typiska användningsområden

 • Typiska användningsområden
 • Akuta vattenbehov
 • Renoveringsbehov
 • Planerade avbrott
 • Idriftsättning
 • Matarvatten
 • Kylvattenrening
 • Renat vatten
 • Förändrad vattenkvalitet
 • Säsongsbunden kapacitetsökning
 • Brist på materiel

Separation >

Avgasning >

Avjonisering >

Filtrering >

Omvänd osmos >

Avsaltning >

Avhärdning >

Ultrafiltrering >

Mobile Wastewater Solutions

Flotation / Flockning >

Filtrering >

Omvänd osmos >

Slamavvattning >

Ultrafiltrering >

Vart vill du fortsätta?