NSI Mobile Water Solutions UK Ltd som handlar som Mobile Water Solutions samlar in personuppgifter direkt från användare när de frivilligt lämnar sina uppgifter till oss eller när de tillhandahålls av den organisation de arbetar för i samband med att de gör affärer med Mobile Water Services.

Mobile Water Solutions är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i Data Protection Act 2018 och alla tillämpliga lagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvarig kommer Mobile Water Solutions att samla in och behandla dina personuppgifter.

Vänligen se vår
Meddelande om cookies
för fullständig information om vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder dem, vem vi delar dem med och dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Vårt integritetsmeddelande finns tillgängligt på vår webbplats.

Om du inte har tillgång till Internet kan du skriva till Mobile Water Solutions sekretessombud via e-postadressen nedan och begära en kopia av sekretessmeddelandet med din postadress så skickas en kopia till dig per post.

Sammanfattningsvis samlar vi in och behandlar din information för att företaget ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, hantera avtal, projekt och upprätthålla effektiv tillsyn samt för att hålla dig uppdaterad om våra nyheter och tjänster.

Vi kan samla in vissa eller alla av följande uppgifter om dig:

  • Namn, titel och kön.
  • Kontaktuppgifter till företaget, inklusive företagsadress, e-postadress till arbetet, telefonnummer till arbetet och länkar till konton på sociala medier
  • Postadress
  • Behandlingen kräver att din information och dina personuppgifter delas med tredje part, inklusive tjänsteleverantörer som tillhandahåller support för vår webbplats, andra IT-baserade system och våra marknadsföringstjänster.
  • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla parter som vi delar dina uppgifter med håller dina uppgifter säkra och inte använder dem för några andra ändamål än de som vi har angett i sekretessmeddelandet.
  • Vi kommer att dela din information om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  • Vi behåller dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för den relevanta behandlingsaktiviteten och kan behålla vissa av dina uppgifter på obestämd tid.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas och vill ha mer information, klicka på den här länken för att gå till vårt cookiemeddelande.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i vårt integritetsmeddelande, vänligen kontakta dataskyddsombudet via e-post: mws@nijhuisindustries.com