NSI Mobile Water Solutions UK Ltd, działająca pod nazwą Mobile Water Solutions, gromadzi dane osobowe bezpośrednio od użytkowników, którzy dobrowolnie przekazują nam swoje dane lub gdy są one dostarczane przez organizację, dla której pracują w trakcie prowadzenia interesów z Mobile Water Services.

Mobile Water Solutions jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych z 2018 r. i wszystkich obowiązujących przepisów, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jako administrator danych Mobile Water Solutions będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkowników.

Prosimy o zapoznanie się z naszą
Informacja o plikach cookie
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane zbieramy o użytkowniku, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je udostępniamy oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych. Nasza Polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu, powinien napisać do specjalisty ds. ochrony prywatności Mobile Water Solutions, korzystając z poniższego adresu e-mail, z prośbą o przesłanie kopii Informacji o ochronie prywatności wraz z adresem pocztowym, a kopia zostanie wysłana pocztą.

Podsumowując, będziemy gromadzić i przetwarzać dane użytkownika w celu umożliwienia firmie dostarczania naszych produktów i usług, zarządzania umowami, projektami i utrzymywania skutecznego nadzoru, a także w celu informowania użytkownika na bieżąco o naszych nowościach i usługach.

Możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z poniższych informacji o użytkowniku:

  • Imię i nazwisko, tytuł i płeć.
  • Dane kontaktowe firmy, w tym adres firmy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i linki do kont w mediach społecznościowych.
  • Adres pocztowy
  • Przetwarzanie wymaga udostępniania informacji i danych osobowych użytkownika stronom trzecim, w tym dostawcom usług, którzy zapewniają wsparcie dla naszej witryny internetowej, innych systemów informatycznych i naszych usług marketingowych.
  • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie strony, którym udostępniamy dane użytkownika, przechowują je w sposób bezpieczny i nie wykorzystują ich do celów innych niż określone w Informacji o polityce prywatności.
  • Udostępnimy dane użytkownika, jeśli będzie to wymagane przez prawo.
  • Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiedniego przetwarzania, a niektóre z nich możemy przechowywać przez czas nieokreślony.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych i chcesz uzyskać więcej informacji, kliknij ten link, aby przejść do naszej Informacji o plikach cookie.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wyszczególnionych w naszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: mws@nijhuisindustries.com.