NSI Mobile Water Solutions UK Ltd, handelend onder de naam Mobile Water Solutions, verzamelt persoonlijke gegevens rechtstreeks van gebruikers wanneer zij hun gegevens vrijwillig aan ons verstrekken of wanneer deze worden verstrekt door de organisatie waarvoor zij werken in het kader van het zakendoen met Mobile Water Services.

Mobile Water Solutions is de Data Controller zoals gedefinieerd door de Data Protection Act 2018 en alle toepasselijke wetten, inclusief de General Data Protection Regulation. Als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt Mobile Water Solutions uw persoonsgegevens.

Raadpleeg onze
Cookieskennisgeving
voor alle details over welke gegevens we over u verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Onze Privacyverklaring is beschikbaar op onze website.

Als je geen toegang hebt tot het internet, schrijf dan naar de Mobile Water Solutions Privacy Officer via het e-mailadres hieronder om een kopie van de Privacykennisgeving met je postadres aan te vragen en er zal je een kopie per post worden toegestuurd.

Samengevat zullen we uw gegevens verzamelen en verwerken om het bedrijf in staat te stellen onze producten en diensten te leveren, contracten en projecten te beheren, effectief toezicht te houden en u op de hoogte te houden van ons nieuws en onze diensten.

We kunnen sommige of alle van de volgende gegevens over u verzamelen:

  • Naam, titel en geslacht.
  • Zakelijke contactgegevens, inclusief zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer op het werk en links naar accounts op sociale media
  • Postadres
  • Voor de verwerking moeten uw gegevens en persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden, waaronder serviceproviders die ondersteuning bieden voor onze website, andere IT-systemen en onze marketingdiensten.
  • We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle partijen waarmee we uw gegevens delen, uw gegevens veilig bewaren en niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke we hebben gespecificeerd in de Privacykennisgeving.
  • We zullen uw informatie delen als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
  • We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor de relevante verwerkingsactiviteit en kunnen sommige van uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaren.

Als je je zorgen maakt over de manier waarop je persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt en meer informatie wilt, klik dan op deze link om naar onze Cookieskennisgeving te gaan.

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer via e-mail: mws@nijhuisindustries.com