Mobila lösningar för rening av processvatten och
avloppsvatten inom läkemedelsindustrin

Mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är utformade för sömlös integrering i läkemedelsindustrin och ökar effektiviteten i anläggningarna för läkemedelstillverkning genom att säkra kontinuerlig produktion. Ett tillfälligt vattenreningssystem minskar de fasta kostnaderna och säkrar kontinuerlig försörjning dygnet runt, året om. Denna skräddarsydda lösning gör att läkemedelstillverkningen kan uppfylla stränga kvalitetskrav, följa lagstiftningen och optimera verksamheten.

I takt med att industrisektorn lägger allt större vikt på optimerad vattenförvaltning blir förbättrade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Vattenkvalitet: centralt inom läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrins centrala roll för de medicinska framstegen kräver höga vattenkvalitetsstandarder inom dess verksamhet. Dessa standarder garanterar farmaceutisk renhet och ser till att miljö- och regelkraven uppfylls.

Under hela tillverkningen och beredningen av läkemedel kalibreras vattenflödeshastigheten enligt processens omfattning, vilket möjliggör noggrann blandning och reaktioner som bidrar till den höga läkemedelskvaliteten.

Exakta flödeshastigheter för kritisk verksamhet

Verksamhet som rengöring, sterilisering, vattenkylning och laboratorieprocesser kräver stabila vattenflödeshastigheter som sträcker sig från hundratals till tusentals kubikmeter per timme (m³/h) eller mer. Detta garanterar att steriliteten, produktintegriteten, driftseffektiviteten och produktkvaliteten är utan brister. En effektiv avloppsvattenrening leder också till optimal resursförvaltning och efterlevnad av miljölagstiftningen.

Mobile Water Solutions för läkemedelsproduktion

Inom läkemedelsproduktionen ger mobila vattenreningslösningar särskilda fördelar. Dessa anpassningsbara system garanterar noggrann vattenrening, främjar kontinuiteten i akuta situationer och kan tas i bruk snabbt utan att verksamheten måste avbrytas. Genom att integrera dessa lösningar ökar du effektiviteten, efterlevnaden och hållbarheten. Genom att hyresavgifterna ryms inom driftsbudgeten kan du effektivisera förvaltningen av vattenresurserna utan större investeringar i anläggningstillgångar.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure

Användning inom läkemedelsindustrin

Mobilt renat vatten och processvatten

Inom läkemedelssektorn säkrar specialiserade vattenbehandlingsprocesser noggrannheten, renheten och effektiviteten. Teknik såsom produktion av renat vatten och vatten för injektionsgenerering, ultrafiltrering, omvänd osmos och avjonisering utnyttjas. Dessa metoder ser till att vattnets kvalitet uppfyller höga krav, bevarar läkemedelsintegriteten och minimerar miljöavtrycket.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Renat processvatten
 • Kylvattenrening
 • Vatten för injektion

Läs mer >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Inom läkemedelsindustrin säkrar särskilda avloppsreningsprocesser miljömässig efterlevnad och driftseffektivitet. Metoder som biologisk rening, DAF, ultrafiltrering och omvänd osmos används. Dessa metoder garanterar ett effektivt avlägsnande av föroreningar, regelefterlevnad och begränsad miljöpåverkan, och är i linje med hållbar praxis och rationaliserad farmaceutisk verksamhet.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Återanvändning av vatten
 • Säsongsvariationer
 • Resursåtervinning
 • Regelefterlevnad

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: