Mobiele water- en afvalwaterbehandeling
Oplossingen voor de farmaceutische industrie

Mobiele water- en afvalwaterzuiveringsdiensten zijn ontworpen om naadloos te integreren in de farmaceutische industrie en verbeteren de efficiëntie van farmaceutische productiefaciliteiten, waardoor een continue productie wordt gegarandeerd. Door te kiezen voor een tijdelijk waterbehandelingssysteem verlaag je de vaste kosten en zorg je voor een ononderbroken toevoer, 24/7, het hele jaar door. Deze oplossing op maat stelt farmaceutische fabrieken in staat om strenge kwaliteitsnormen, naleving van regelgeving en operationele uitmuntendheid te handhaven.

Nu de industriële sector steeds meer nadruk legt op het optimaliseren van waterbeheer, wordt het verfijnen van zuiveringsprocessen cruciaal voor het behouden van de concurrentiepositie.

Waterkwaliteit: Vitaal in farmaceutica

De farmaceutische industrie speelt een cruciale rol in de medische vooruitgang en daarom zijn er strenge waterkwaliteitsnormen nodig die de ingewikkelde activiteiten ondersteunen. Deze normen garanderen farmaceutische zuiverheid en naleving van milieu- en wettelijke vereisten.
Tijdens de productie en formulering van medicijnen worden de waterstroomsnelheden gekalibreerd op schaal van het proces, waardoor nauwkeurige menging en reacties mogelijk zijn die bijdragen aan farmaceutische uitmuntendheid.

Nauwkeurige stroomsnelheden voor kritische toepassingen

Activiteiten zoals reinigen, desinfecteren, waterkoeling en laboratoriumprocessen vereisen robuuste waterdebieten van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/h) of meer. Dit garandeert een compromisloze steriliteit, productintegriteit, operationele efficiëntie en productkwaliteit. Een effectieve behandeling van afvalwater zorgt voor een optimaal beheer van hulpbronnen en naleving van milieuregelgeving.

Mobiele wateroplossingen voor farmaceutische productie

In de farmaceutische productie bieden mobiele wateroplossingen gespecialiseerde voordelen. Deze aanpasbare systemen zorgen voor een nauwkeurige waterbehandeling, ondersteunen de continuïteit tijdens noodsituaties en kunnen snel worden ingezet zonder operationele onderbreking. Door deze oplossingen te integreren, verbetert u de efficiëntie, naleving en duurzaamheid. De huurtarieven passen binnen uw operationele budget en u kunt effectief waterbeheer implementeren zonder grote kapitaalinvesteringen.

Stel de continuïteit van uw productie veilig, Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure

Farmaceutische toepassingen

Mobiel gezuiverd en proceswater

In de farmaceutische sector zorgen gespecialiseerde waterbehandelingsprocessen voor precisie, zuiverheid en doeltreffendheid. Technologieën zoals het genereren van gezuiverd water en water voor injectie, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en deïonisatie worden ingezet. Deze methoden zorgen ervoor dat de waterkwaliteit voldoet aan strenge normen, dat de farmaceutische integriteit behouden blijft en dat de ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt.

 • Ketelaanmaakwater voor stoomopwekking
 • Condensaat polijsten
 • Nabehandeling of voorbehandeling van uw bestaande installatie
 • Extra behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke service voor renovatie of onderhoud
 • Storing waterzuiveringsinstallatie
 • Strenge weersomstandigheden
 • Gezuiverd water voor proces
 • Behandeling van koelwater
 • Koud water voor injectie

Meer lezen >

Mobiel afvalwater en hergebruik

In de farmaceutische industrie zorgen specifieke afvalwaterbehandelingsprocessen voor naleving van de milieuvoorschriften en operationele efficiëntie. Benaderingen zoals biologische behandeling, DAF, ultrafiltratie en omgekeerde osmose worden toegepast. Deze technieken garanderen een effectieve verwijdering van vervuilende stoffen, naleving van regelgeving en een beperkte impact op het milieu, in lijn met duurzame praktijken en gestroomlijnde farmaceutische activiteiten.

 • Reactie op noodsituaties
 • Voorbehandeling
 • Tertiaire behandeling
 • Aanpasbaar vermogen
 • Bouw en uitbreiding
 • Slib ontwateren
 • Microvervuiling
 • pH-aanpassingen
 • Naleving van regelgeving
 • Herwinning van grondstoffen
 • Afsluiten en omkeren
 • Hergebruik van water

Meer lezen >

Ontdek de beste oplossingen voor
uw industriële toepassingen

Ze stellen hun vertrouwen in ons

Ontdek hoe toonaangevende spelers profiteren van mobiele (afval)waterzuiveringsoplossingen op hun productielocaties: