Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de downstream olie- en gasindustrie

Tijdelijke mobiele diensten voor de behandeling van water en afvalwater bieden een optimale oplossing voor diverse procesfasen binnen industriële olie- en gasinstallaties. Deze diensten bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar een betrouwbare en veilige bron van behandeld water.

Nu steeds meer industriële bedrijven hun waterbeheerstrategieën proberen te verbeteren, is de optimalisatie van behandelingsprocessen van cruciaal belang geworden om concurrerend te blijven in de industriële sector.

Variërende waterbehoeften bij olie- en gasactiviteiten

Het waterdebiet en de vereiste waterkwaliteit in de olie- en gasindustrie variëren, afhankelijk van specifieke activiteiten zoals exploratie en booroperaties, fracking, verbeterde oliewinning (EOR, Enhanced Oil Recovery) en raffinage en verwerking. Het aanzienlijk variërende waterverbruik geeft de complexiteit en schaal van elk proces weer. Debieten kunnen variëren van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/u) per boorput, waarmee gelijk duidelijk wordt hoe groot de vraag naar water in deze industrie is.

Waterkwaliteit op de eerste plaats

De waterkwaliteit is een belangrijke overweging te midden van variërend waterverbruik. Watervereisten verschillen afhankelijk van specifieke toepassingen. Naast extractie, raffinage en verwerking zijn er verschillende waterspecificaties nodig. Bij raffinage is water bijvoorbeeld van cruciaal belang voor koeling, stoomopwekking en verschillende chemische reacties. Dankzij een doeltreffende afvalwaterbehandeling kunnen hulpbronnen optimaal worden beheerd en kan worden voldaan aan milieuvoorschriften.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Door uw vaste waterbehandelingssysteem te vervangen of uit te breiden met mobiele oplossingen zorgt u voor een efficiënt en duurzaam waterbeheer in de olie- en gasindustrie. U kunt de vaste kosten verlagen, operationele budgetten (OPEX) aanpassen en kapitaaluitgaven (CAPEX) vermijden. Bovendien bieden mobiele systemen flexibiliteit doordat ze snel op verschillende locaties kunnen worden ingezet als de operationele behoeften veranderen – iets dat van groot belang is in de dynamische olie- en gassector.

Diverse waterbehoeften bij olie- en gaswinning

Het waterdebiet en de vereiste waterkwaliteit in de olie- en gasindustrie variëren en zijn afhankelijk van specifieke activiteiten zoals exploratie en boren, fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR) en raffinage en verwerking. Het waterverbruik varieert aanzienlijk en weerspiegelt de complexiteit en schaal van elk proces. Stroomsnelheden kunnen variëren van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/h) per put, wat de aanzienlijke waterbehoefte van de industrie benadrukt.

Prioriteit geven aan waterkwaliteit

Te midden van variërend waterverbruik is de waterkwaliteit van het grootste belang. De watervereisten verschillen afhankelijk van de specifieke toepassingen. Voor andere stadia dan extractie, raffinage en verwerking zijn aparte waterspecificaties nodig. Bij raffinage is water bijvoorbeeld cruciaal voor koeling, stoomopwekking en verschillende chemische reacties. Een effectieve behandeling van afvalwater maakt ook een optimaal beheer van hulpbronnen mogelijk en zorgt ervoor dat de milieuwetgeving wordt nageleefd.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Het vervangen of aanvullen van vaste waterzuivering met mobiele oplossingen zorgt voor efficiënt en duurzaam waterbeheer in de olie- en gasindustrie. Het verlaagt de vaste kosten, waardoor operationele budgetten (Opex) passen en kapitaaluitgaven (Capex) wegvallen. Bovendien bieden mobiele systemen flexibiliteit doordat ze snel op verschillende locaties kunnen worden ingezet als de operationele behoeften veranderen – essentieel in de dynamische olie- en gassector.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen voor de olie- en gasindustrie

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

De olie- en gasindustrie is voor verschillende processen, zoals boren, productie en raffinage, afhankelijk van waterbehandeling. Technologieën zoals omgekeerde osmose, filtratie, ontzilting, clarificatie, actieve koolbehandeling, verwijdering van opgeloste gassen en pH-aanpassing zijn allemaal essentieel om de waterkwaliteit te waarborgen, de impact op het milieu te minimaliseren en de operationele efficiëntie te optimaliseren. 

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Proceswater
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Afvalwater dat afkomstig is van processen, ondergaat in de olie- en gasindustrie verschillende behandelingsstappen. Er wordt gebruikgemaakt van primaire, secundaire (biologische) en tertiaire behandelingen. Daarnaast worden er ook technologieën zoals DAF, schijffiltratie, omgekeerde osmose, membraanfiltratie toegepast. Al deze processen en technologieën voldoen aan de wettelijke normen en verminderen de impact op het milieu.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnarounds
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Behandeling van geproduceerd water
 • Terugwinning van olie en vetten
 • Naleving van regelgeving

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: