Ultrafiltratie
MOUF-serie

Ultrafiltratie zorgt voor scheiding om colloïden, deeltjes, grote organische stoffen en microbiologische verontreinigingen te verwijderen. 

Wij bieden een mobiele ultrafiltratie-installatie met een flexibel debiet die aan uw eisen voldoet. Deze apparatuur bevindt zich in een container, die met of zonder wielen kan worden geleverd. Deze technologie maakt gebruik van membraanfilters en wordt meestal gebruikt voor industrieel proceswater, putwater en water dat wordt gerecycled/hergebruikt. 

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Ontdek de voordelen van mobiele ultrafiltratie voor uw installatie

Ontdek onze mobiele oplossingen
voor ultrafiltratie

Veelgebruikte toepassingen

Het verwijderen van verontreinigingen zoals (zwevende) deeltjes en colloïdale stoffen die apparatuur kunnen verstoppen, chemische reacties kunnen verstoren en de procesefficiëntie kunnen verminderen.

Zorgen voor een constante kwaliteit van het voedingswater dat het RO-systeem binnenkomt. Deze stabiliteit resulteert in voorspelbaardere RO-prestaties en permeaat van hogere kwaliteit.

Zorgen voor een consistente kwaliteit van het voedingswater voor ontziltingsapparatuur, wat bijdraagt aan een stabiele werking en optimale prestaties.

Zorgen voor effectieve verwijdering van D.S. (droge stof) en zuivering van effluent, zelfs bij veranderende omstandigheden. Het systeem kan worden ingezet op verschillende punten binnen een afvalwaterbehandelingsinstallatie of in verschillende fasen van het lozingsproces.

Het bieden van een flexibele, realtime testomgeving voor het beoordelen van systeemprestaties, het optimaliseren van behandelingsparameters, het valideren van ontwerpen en het garanderen van naleving.

Succesverhaal

Onze klant produceert jaarlijks meer dan 2,1 miljoen ton aan duurzame producten, waaronder suiker, veevoer en elektriciteit. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de eerste bio-ethanolfabriek in het Verenigd Koninkrijk, die is aangepast voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen met een bio-ethanolgehalte tot 10%. Hiervoor was een nieuw ultrafiltratiesysteem nodig dat tijdens campagnes tussen maart en september dag en nacht 100 m3 condensaat per uur kan verwerken.

De klant koos voor een kosteneffectieve oplossing en huurde de installatie op basis van een 7-jarige overeenkomst met MWS. Ons pakket omvatte twee automatische voorfilterzeven van 200 µm, drukverhogingspompen en twee ultrafiltratiesystemen van 50 m³/u. Dankzij deze overeenkomst ontstond er wederzijds vertrouwen. Doorlopend onderhoud en service door onze technische teams gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst zorgden maakten de samenwerking kostenefficiënt.

Meer casestudy’s >