Leverans av högkvalitativt vatten med låg syrehalt för fjärrvärme i Nederländerna.

Vår kund är en viktig leverantör av demineraliserat vatten till fjärrvärmesystemet i en nederländsk stad, som tillgodoser uppvärmningsbehovet hos 95.000 hushåll och företag. De håller för närvarande på att omvandla ett tidigare kombikraftverk till en ”booster” för värmecentraler, vilket underlättar distributionen av värme från ett industriområde till stadens fjärrvärmenät.

Säkra din vattenproduktion med våra flexibla tjänster

Brochure
Överensstämmelse med stränga riktlinjer
Konsekvent leverans
av 60m³/h vatten
Kvalitetssäkring

Utmaningen

Mobile Water Solutions fick en förfrågan från denna fjärrvärmeproducent i Benelux-regionen. De behövde 14 000 m³ höggradigt rent vatten helt utan upplöst syre för att fylla en värmelagringsanläggning i sin anläggning i Rotterdam. Vattnet måste uppfylla de stränga nederländska riktlinjerna för fjärrvärme (DNV KEMA*) och de europeiska standarderna för pannvatten (VGB-R450L), med specifikationerna EGV<0,1 µS/cm och O2 < 20 ppb.

Lösningen

Genom att utnyttja kraften i Mobile Water Solutions teknik för mobil avgasning REMOX, mobil omvänd osmos MORO och mobilt jonbyte MODI kunde vi inte bara uppfylla utan även överträffa kundens krävande specifikationer:

  • REMOX 100C: Vårt mobila syreavlägsnande system eliminerar effektivt allt syre från det avjoniserade vattnet och uppnår <20 ppb O2.
  • MORO 60T: Vår mobila trailer för omvänd osmos säkerställde >95% rejektion av joner och renade stadens matarvatten.
  • MODI 15000T: Vår mobila dejoniseringstrailer reducerade joninnehållet ytterligare, vilket resulterade i en anmärkningsvärd konduktivitet på <0,1 µS/cm.

Fördelar

  • En konstant tillförsel av 60 m³/h vatten med O2-nivåer som hålls under 10ppb.
  • Den erforderliga volymen levererades, vilket gjorde det möjligt för kunden att hålla sin kritiska deadline för slutanvändarna.
  • Kvalitetssäkring: MWS strikta processkontroll garanterar högsta kvalitet på syrefritt vatten, vilket uppfyller och överträffar industristandarderna.
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Water company | Water Treatment Plant | Water solutions for operators | water treatment technologies | Available for emergency calls 24/7 | Enhanced water management | industrial water treatment systems | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt