ARBETSBESKRIVNING

Sammanfattning av arbetet

Fältserviceingenjören säkerställer att kunderna kan använda Mobile Water Solutions hyrutrustning på ett säkert och effektivt sätt för att stödja en optimal prestanda. Verksamheten omfattar teknisk support, installation, driftsättning och underhållstjänster för mobil vattenreningsutrustning som hyrs ut till kunder. Fältserviceingenjören spelar en avgörande roll för att upprätthålla kundnöjdheten och främja positiva relationer med kunder och uthyrningsföretag.

Rapporterar till

Fältserviceingenjören rapporterar till Operations Manager, Northern Europe.

Väsentliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

Denna arbetsbeskrivning omfattar endast de primära ansvarsområdena; specifika arbetsuppgifter kommer att variera beroende på avdelningens behov.

För att kunna utföra arbetet framgångsrikt måste en person kunna utföra varje väsentlig arbetsuppgift på ett tillfredsställande sätt. Rimliga anpassningar kan göras för att göra det möjligt för personer med funktionshinder att utföra de väsentliga funktionerna.

 • Installation: Installera utrustning hos kunden och se till att den fungerar korrekt och säkert.
 • Underhåll: Utföra rutinunderhåll och inspektioner för att säkerställa att utrustningen förblir i gott skick under hyresperioden.
 • Reparationer: Felsökning och reparation av utrustning om den går sönder eller får tekniska problem under hyresperioden.
 • Kundtjänst: Tillhandahålla teknisk support och vägledning till kunder avseende korrekt användning och underhåll av utrustningen. Interagera med kunderna för att förstå deras utrustningsbehov, ge vägledning om hur utrustningen fungerar och ta itu med eventuella problem eller farhågor. Leverera utmärkt kundservice och bygga starka relationer.
 • Dokumentation: Upprätthålla detaljerade register över underhåll och reparationer av utrustningen, inklusive servicerapporter, reservdelsbyten och utfört arbete.
 • Säkerhetsöverensstämmelse: Säkerställa att utrustningen uppfyller säkerhets- och regleringsstandarder och hantera eventuella efterlevnadsproblem.
 • Utbildning: I vissa fall erbjuda utbildning till kunder eller uthyrningspersonal om korrekt användning och underhåll av utrustningen.
 • Lagerhantering: Övervaka lagret av hyrd utrustning, beställa reservdelar vid behov och samordna med leverantörer.
 • Felsökning: Diagnostisera och lösa tekniska problem på ett effektivt sätt för att minimera stilleståndstiden för kunderna.
 • Rapportering: Återkoppling till uthyrningsföretag om utrustningens prestanda och skick, samt förslag på förbättringar eller utbyten.

Utbildning och erfarenhet

 • Examen från teknisk skola eller motsvarande erfarenhet av mekaniskt och elektriskt arbete
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet som Field Service Engineer (inom vattenindustrin) eller en liknande roll (t.ex. underhåll av utrustning, reparation eller ett relaterat område)
 • Mekaniska och elektriska kunskaper och färdigheter
 • Kunskap om säkerhetsföreskrifter och bästa praxis för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
 • Goda kunskaper i engelska för att kunna kommunicera effektivt och tydligt med både teknisk och icke-teknisk personal, inklusive kunder, teammedlemmar och arbetsledare.
 • Goda kunskaper i tyska (minst B1-nivå)
 • Kunskaper om Google Application Suite och/eller Microsoft Office-programvarupaket (Excel, Word, PowerPoint) och diagnosverktyg som används vid service av utrustning.
 • Förmåga att arbeta över kulturer, gränser och olika metoder för att bedriva verksamhet inom ett internationellt team.

Licenser/certifieringar

 • Inneha ett giltigt körkort för att köra i regionen.

Kompetenser

 • Problemlösning – Förmåga att identifiera och lösa tekniska problem på ett effektivt sätt, ofta i pressade situationer.
 • Felsökning på distans – Förmågan att felsöka och ge support på distans, antingen via telefon eller digital kommunikation, när besök på plats inte är genomförbart.
 • Kundfokus – Ett starkt engagemang för kundnöjdhet, med utmärkt social kompetens och kommunikationsförmåga för att interagera med kunder på ett effektivt sätt.
 • Interpersonell kompetens – Förmåga att arbeta självständigt och som en del av teamet och bygga starka arbetsrelationer med kunder, kollegor och andra intressenter.
 • Anpassningsförmåga – flexibel och kunna byta arbetsmiljö och olika typer av maskiner och utrustning.
 • Dokumentation – korrekt dokumentation av servicebesök, underhållsaktiviteter och utrustningens status för arkivering och rapportering.
 • Affärsmannaskap – Förståelse för de affärsmässiga aspekterna av fältservice, inklusive kostnadshantering, garantiprocesser och hantering av kundrelationer.
 • Fysisk lämplighet – Förmåga att köra bil och arbeta i olika fysiskt krävande miljöer (väderförhållanden, 24/7-uppgifter)

Krav för resor

 • Rollen är hemmabaserad med frekventa resor till olika kunders platser för att stödja försäljningsinsatser vid behov.

Fördelar

 • Vi erbjuder utbildning och karriärutvecklingsplan med konkurrenskraftig lön och förmåner samt övertids- och utryckningsersättning. Företagsbil och bränslekort tillhandahålls för affärsändamål.

Ansök/skick in ditt CV