Filtratie- en zuiveringssysteem met gesloten lus voor het spoelen van luchtgekoelde condensatoren

Onze klant is een van ’s werelds grootste aannemers op het gebied van de bouw van energiecentrales. Dit bedrijf heeft in opdracht van een elektriciteitscentrale in het Verenigd Koninkrijk een biomassacentrale van 44 MWe gebouwd. Bij dit hele project wordt energie gewonnen uit duurzame bronnen en de centrale is CO2-neutraal.

Met Mobile Water Solutions bent u verzekerd van een vlekkeloze inbedrijfstelling van uw installatie

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
Continue toevoer van 140 m³/u
Strenge normen voor gezondheid en veiligheid
Project afgerond binnen het budget van de klant

De uitdaging

Mobile Water Solutions kreeg van een ingenieursbureau het verzoek om met behulp van stoomblazen de stoomleidingen van de energiecentrale te reinigen voordat deze in gebruik werd genomen. Bovendien gebruikte de klant luchtgekoelde condensatoren (ACC, air-cooled condensers) waarin zich tijdens de fabricage vuil had opgehoopt. De klant was ook op zoek naar een gesloten filtratie- en zuiveringssysteem voor het spoelen van de luchtgekoelde condensatoren, in combinatie met tijdelijke deïonisatie voor het stoomblazen. Dankzij het gebruik van een mobiele oplossing was de waterverspilling minimaal en werden de kosten aanzienlijk teruggedrongen.

De oplossing

Mobile Water Solutions zette een mobiel filtratiesysteem (MOFI), een mobiel deïonisatiesysteem (MODI) en mobiele pompen (MOPS) in, waarmee het de verwachtingen van de klant op de volgende punten zelfs wist te overtreffen:

  1. Stoomblazen: bij de inbedrijfstelling van energiecentrales moet ervoor worden gezorgd dat de stoomleidingen vrij zijn van zwevende deeltjes. Dit om schade aan stoomturbines te voorkomen. Dit gebeurt door middel van ‘stoomblazen’, waarbij stoom die in de stoomketels wordt gegenereerd, met hoge debieten en snelheden in de atmosfeer wordt gebracht, waardoor de stoomleidingen effectief worden gezuiverd van zwevende deeltjes. Aangezien het stoomverlies tijdens dit proces vaak groter is dan de capaciteit van de geïnstalleerde deïonisatie-installatie, is het gebruikelijk om mobiele deïonisatie-eenheden te gebruiken.
  2. Ketels spoelen en vullen: onze klant gebruikte ook luchtgekoelde condensatoren om stoom te condenseren die uit de stoomturbines komt. Vanwege hun kwetsbare structuur moesten deze condensatoren 24 uur per dag worden gespoeld bij een hoog debiet. Om water- en energieverspilling tot een minimum te beperken, stelde Mobile Water Solutions een oplossing voor met pompen op skids, MOFI-filters en reservesystemen, zodat de condensatoren indien nodig probleemloos konden worden vervangen, en dit alles zonder de doorstroming van het systeem te onderbreken.

Voordelen

Procescapaciteit: een continue toevoer van 140 m³/u, waardoor de efficiëntie van het project werd gewaarborgd.

  • Service-expertise: Mobile Water Solutions introduceerde een gesloten filtratiemethode en een zuiveringssysteem voor het spoelen van de luchtgekoelde condensatoren, die daarmee voldoen aan de hoogste normen.
  • Gezondheid, veiligheid en milieu: strenge normen voor gezondheid en veiligheid bleven onder extreme bedrijfsomstandigheden (5 bar, 85 °C) gehandhaafd door middel van het gesloten-lussysteem.
  • Vasthouden aan het budget: het project is succesvol afgerond binnen het door de klant gespecificeerde budget, waarmee we ons streven naar kosteneffectiviteit duidelijk hebben aangetoond.
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Neem contact op met uw lokale team om uw project te bespreken