System filtracji i polerowania w pętli zamkniętej do płukania ACC

Naszym klientem jest jeden z wiodących na świecie wykonawców elektrowni. Zbudowali oni elektrownię na biomasę o mocy 44 MWe na zlecenie brytyjskiej elektrowni. Cały projekt wykorzystuje energię ze zrównoważonych zasobów i działa jako neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zapewnij bezbłędne uruchomienie instalacji dzięki Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
Ciągły dopływ 140 m³/h
Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt ukończony w ramach budżetu klienta

Wyzwanie

Firma Mobile Water Solutions otrzymała prośbę od firmy inżynieryjnej o wyczyszczenie linii parowych przed uruchomieniem elektrowni, wykorzystując proces Steam Blowing. Ponadto klient korzystał ze skraplaczy chłodzonych powietrzem (ACC), w których podczas produkcji nagromadziły się zanieczyszczenia. Klient poszukiwał również systemu filtracji i polerowania w obiegu zamkniętym do płukania ACC, wraz z tymczasową dejonizacją dla uderzeń pary. Zastosowanie mobilnego rozwiązania zapewniło minimalne straty wody i znaczną redukcję kosztów.

Rozwiązanie

Technologie mobilnej filtracji MOFI, mobilnej dejonizacji MODI i mobilnych pomp MOPS firmy Mobile Water Solutions nie tylko spełniły, ale nawet przewyższyły wymagania klienta pod następującymi względami:

  1. Przedmuchiwanie parą: Uruchomienie elektrowni wymaga upewnienia się, że przewody parowe są wolne od cząstek stałych, aby zapobiec uszkodzeniu turbin parowych. Osiąga się to poprzez „przedmuchy parowe”, w których para wytwarzana w kotłach jest uwalniana do atmosfery z dużym natężeniem przepływu i prędkością, skutecznie oczyszczając przewody parowe z cząstek stałych. Utrata pary podczas tego procesu często przekracza możliwości zainstalowanej instalacji dejonizacyjnej, co sprawia, że powszechną praktyką jest wykorzystywanie mobilnych jednostek dejonizacyjnych.

  2. Płukanie i napełnianie kotła: Nasz klient wykorzystał również skraplacze chłodzone powietrzem (ACC) do kondensacji pary wychodzącej z turbin parowych. Ze względu na swoją delikatną strukturę, stacje ACC wymagały 24-godzinnego płukania przy wysokim natężeniu przepływu. Aby zminimalizować straty wody i energii, firma Mobile Water Solutions zaproponowała rozwiązanie obejmujące pompy Skid, filtry MOFI i jednostki rezerwowe do płynnej wymiany w razie potrzeby, a wszystko to bez przerywania przepływu w systemie.

Korzyści

Nasze kompleksowe rozwiązanie zapewniło szereg korzyści:

  • Wydajność procesu: Ciągły dopływ 140 m³/h, zapewniający wydajność projektu.
  • Ekspertyza serwisowa: Firma Mobile Water Solutions wprowadziła system filtracji i polerowania w obiegu zamkniętym do płukania ACC, spełniający najwyższe standardy.
  • Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko (HSE): Rygorystyczne standardy BHP zostały zachowane w ekstremalnych warunkach pracy (5 barów, 85°C) dzięki podejściu zamkniętej pętli.
  • Przestrzeganie budżetu: Projekt został pomyślnie ukończony w ramach budżetu określonego przez klienta, co podkreśla nasze zaangażowanie w efektywność kosztową.
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt