NSI Mobile Water Solutions | Wastewater Technologies | Water company | Water Treatment Plant | Water solutions for operators | water treatment technologies | Available for emergency calls 24/7 | Enhanced water management | industrial water treatment systems | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Odwadnianie osadu
Jednostka NSP

Koszty utylizacji osadów stanowią znaczną część kosztów operacyjnych systemów oczyszczania ścieków i odpadów. Zastosowanie technik odwadniania może znacznie obniżyć te koszty, ponieważ ułatwia utylizację odwodnionego osadu w instalacji biogazowej, co z kolei zwiększa produkcję biogazu.

Proces odwadniania osadów NSP pozwala wytwarzać wysoce skoncentrowany odwodniony placek i czystą odwirowaną wodę. Dzięki temu znacznie zmniejsza się objętość osadu, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów związanych z jego utylizacją. Jednostka NSP składa się z fabrycznie zamontowanych komponentów, więc jest elastyczna i łatwa w montażu. Może być z łatwością zintegrowana z większymi systemami oczyszczania ścieków lub używana niezależnie w nowych lub starszych zakładach.

Proces odwadniania osadu NSP skutecznie wytwarza wysoce skoncentrowany odwodniony placek i czystą wodę wirową. Skutkuje to znacznym zmniejszeniem objętości osadu, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów związanych z utylizacją. Jednostka NSP składa się ze wstępnie zmontowanych komponentów, dzięki czemu jest elastyczna i łatwa w instalacji. Może być płynnie zintegrowany z większymi projektami oczyszczania ścieków lub używany niezależnie w nowych lub istniejących obiektach.

Odkryj korzyści płynące z mobilnego oczyszczania ścieków dla Twojego zakładu

Poznaj naszą ofertę mobilnych rozwiązań do odwadniania osadów ściekowych

Typowe zastosowania

Zmniejszenie objętości osadu przy zawartości suchych substancji stałych na poziomie 20%. Wychwytywanie substancji stałych na poziomie ponad 95%, co obniża koszty oczyszczania filtratu.

Zapewnienie szybkich rozwiązań zarówno dla nowych, jak i istniejących oczyszczalni ścieków. Gwarancja skutecznego zarządzania osadami ściekowymi, ograniczenie zakłóceń operacyjnych i praktyczne podejście do różnych ilości osadu i trudnych sytuacji.

Historia o sukcesie
(do ustalenia)

SWRO 35C to mobilny system odwróconej osmozy zaprojektowany do dostarczania ponad 35 m³/h permeatu, charakteryzujący się znakomitym współczynnikiem odrzucania soli przekraczającym 99%. System skutecznie radzi sobie z typowym zasoleniem wody zasilającej wynoszącym 42 000 mg/l i jest wyposażony w stację czyszczącą umieszczoną w mierzącym ponad 12 metrów kontenerze.

Czytaj więcej >