Odwrócona osmoza
Seria MORO

Odwrócona osmoza to proces uzdatniania wody, który wykorzystuje półprzepuszczalną membranę do eliminacji zanieczyszczeń, w tym jonów, cząsteczek i większych cząstek stałych, co pozwala uzyskać czystą wodę pitną i przemysłową do różnych zastosowań.

Mobile Water Solutions oferuje szereg rozwiązań z zakresu mobilnych urządzeń do uzdatniania wody słonawej, wykorzystujących wysoce wydajną technologię odwróconej osmozy. Urządzenia te skutecznie usuwają z wody rozpuszczone sole, cząsteczki organiczne i nieorganiczne oraz cząstki stałe za pomocą półprzepuszczalnej membrany.

Nasz niezawodny i wszechstronny sprzęt dostępny jest zarówno w wersji kontenerowej, jak i montowanej na ramach, gwarantując łatwy transport i prostą instalację. Konfiguracja obejmuje standardowe funkcje, takie jak systemy dozowania chemikaliów w celu usprawnienia procesu (kontrola osadzania się kamienia, usuwanie chloru, optymalizacja emisji CO2), a także izolowaną przyczepę/kontener z oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, ciśnieniem zasilania wynoszącym co najmniej 2 bary, filtrami wstępnymi, wężami i akcesoriami.

Odkryj korzyści, jakie mobilny system odwróconej osmozy przyniesie Twojemu zakładowi

Poznaj nasze przenośne systemy odwróconej osmozy

Typowe zastosowania

Zapewnienie ciągłych dostaw uzdatnionej wody we wszystkich sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii sterowania i uszkodzenia sprzętu.

Dostarczanie wysokiej jakości wody w celu skutecznego spłukiwania i/lub rozpuszczania zanieczyszczeń, co ułatwia ich bezproblemowe usuwanie z wewnętrznych powierzchni i rur kotła.

Wytwarzanie dodatkowych ilości uzdatnionej wody, jeśli instalacja ma ograniczoną wydajność w okresach szczytowego zapotrzebowania spowodowanego skokami produkcji lub czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany warunków pogodowych lub zmiany w dostawach wody zasilającej.

Dostarczanie uzdatnionej wody spełniającej Twoje wymagania, szczególnie w przypadku nieprzewidzianych zmian w dostawach wody surowej spowodowanych sezonowymi zmianami w lecie lub podwyższonym poziomem zawiesin substancji stałych w okresach intensywnych opadów deszczu.

Usuwanie szerokiej gamy zanieczyszczeń, kontaminantów i rozpuszczonych substancji z oczyszczonych ścieków w celu zapewnienia, że woda spełnia standardy jakości gwarantujące jej bezpieczne i przyjazne dla środowiska ponowne wykorzystanie.

Wspieranie istniejących instalacji w celu zagwarantowania utrzymania produkcji w zakładzie podczas niedoborów dostaw, np. kwasu i ługu dla instalacji do demineralizacji lub membran dla instalacji odwróconej osmozy.

Historia o sukcesie naszego klienta

Nasz klient, znana hiszpańska międzynarodowa firma z branży energetycznej i petrochemicznej, prowadzi dział chemiczny, który produkuje niezbędne składniki do artykułów codziennego użytku, takich jak mydła i opakowania do żywności.

Gdy okazało się, że instalacja klienta wymaga konserwacji i wymiany membran do odwróconej osmozy, klient musiał podjąć decyzję o przejściu z membran z octanu celulozy na nowe, cienkowarstwowe membrany kompozytowe z poliamidu aromatycznego. Zmiana wiązała się z potencjalnym ryzykiem dla procesów produkcyjnych.

Aby sprostać tym problemom, Mobile Water Solutions wdrożyło system odwróconej osmozy MORO 4X25T, zapewniający wydajność uzdatniania wody do 100 m3/godz. przy poziomie przewodności poniżej 20 µS/cm.

Wdrażając nasze rozwiązanie, klient był w stanie zagwarantować zarówno odpowiednią jakość, jak i ilość wody podczas całego procesu wymiany membrany, co pozwoliło ograniczyć przerwy w produkcji.

Więcej studiów przypadku >