Kris i tillgången på tidningspapper på grund av fel i vattenreningsverket

Vår kund levererar vanligtvis cirka 400.000 ton 100% återvunnet tidningspapper till nationella, regionala och europeiska pressrum varje år. Försörjningen av tidningspapper äventyrades dock när brukets vattenreningsverk drabbades av ett haveri.

Ånga och kraft för vår kunds bruk genereras av ett kraftvärmeverk (CHP) på plats. Pannan vid bruket försörjs med 120 m³/h vatten, som kommer från ett borrhål på plats. Detta vatten renas sedan med hjälp av en jonbytaravjoniseringsanläggning.

Upptäck ReAct och säkra din vattenproduktion i nödsituationer

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
Kontinuerlig tillförsel av 120 m³/h
På plats inom några timmar av undersökningen
Projekt inom ramen för kundens budget

Utmaningen

Ett misstag med en kemikalieleverans ledde till en tillfällig nedstängning av ånghöjningsanläggningen medan problemet åtgärdades. Med endast reservmatarvattentanken tillgänglig beräknades det att pannan skulle få slut på vatten inom 24 timmar. För att minska denna risk, och i enlighet med kundens beredskapsplan för verksamheten och React-registreringen som kund, aktiverades säkerhetsplanen för behandlat vatten.

Lösningen

Mobile Water Solutions svarade snabbt och skickade en MORO-enhet (Mobile Reverse Osmosis) tillsammans med ett MODI-system (Mobile Ion Exchange) till platsen. Dessa system installerades i standardcontainrar, som är isolerade och utrustade med värme, belysning och all nödvändig säkerhetsutrustning.

Fördelar

  • Processens kapacitet: Tillhandahåller en kontinuerlig tillförsel av 120 m³/h.
  • Snabb respons: På plats inom några timmar efter förfrågan.
  • Servicekvalitet: Säkerställa ett kontinuerligt flöde utan att avbryta produktionen i andra enheter.
  • Budgetvänligt: Projektet slutförs inom ramen för kundens budget
Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt