Kryzys dostaw papieru gazetowego spowodowany awarią stacji uzdatniania wody

Nasz klient dostarcza rocznie około 400 000 ton papieru gazetowego pochodzącego w 100% z recyklingu do krajowych, regionalnych i europejskich redakcji prasowych. Dostawy papieru gazetowego zostały jednak zagrożone, gdy doszło do awarii oczyszczalni ścieków.

Para i energia dla młyna naszego klienta są generowane przez zakładową elektrociepłownię (CHP). Kocioł w młynie jest zasilany wodą o wydajności 120 m³/h, pochodzącą z odwiertu na terenie zakładu. Woda ta jest następnie oczyszczana za pomocą instalacji do dejonizacji jonowymiennej.

Odkryj ReAct i zabezpiecz swoją produkcję wody w sytuacjach awaryjnych

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
Ciągły dopływ 120 m³/h
Na miejscu w ciągu kilku godzin dochodzenia
Projekt w ramach budżet klienta

Wyzwanie

Błąd w dostawie chemikaliów doprowadził do tymczasowego zamknięcia instalacji do podnoszenia pary, podczas gdy problem został rozwiązany. Przy dostępnym tylko rezerwowym zbiorniku wody zasilającej oszacowano, że w kotle zabraknie wody w ciągu 24 godzin. Aby ograniczyć to ryzyko, zgodnie z biznesowym planem awaryjnym klienta i rejestracją React jako klienta, aktywowano plan bezpieczeństwa uzdatnionej wody.

Rozwiązanie

Firma Mobile Water Solutions szybko zareagowała i wysłała na miejsce jednostkę MORO (mobilna odwrócona osmoza) wraz z systemem MODI (mobilna wymiana jonowa). Systemy te zostały zainstalowane w standardowych kontenerach, które są izolowane i wyposażone w ogrzewanie, oświetlenie i wszystkie niezbędne urządzenia bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Wydajność procesu: Zapewnia ciągły dopływ 120 m³/h.
  • Szybka reakcja: Na miejscu w ciągu kilku godzin od otrzymania zapytania.
  • Jakość usług: Zapewnienie ciągłego przepływu bez przerywania produkcji w innych jednostkach.
  • Przyjazny dla budżetu: projekt jest realizowany w ramach budżetu klienta.
Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt