Teknik för avloppsvatten och återanvändning i din anläggning

För att återföra avloppsvattnet till källan är det centralt med effektiv industriell avloppsrening. Industriprocesser ger dock ofta upphov till spillvatten som är svårt att hantera på grund av sin varierande volym och sammansättning. Därför söker verksamhetsutövarna allt oftare efter sätt att förbättra avloppsreningens tillförlitlighet och effektivitet i sina industrianläggningar. 

Mobile Water Solutions kan hjälpa industrianläggningar att säkra sina drifttillstånd och minska miljöpåverkan vid problem som kräver snabba åtgärder. Det finns många olika typer av fysisk och kemisk teknik för rening av industrispillvatten, däribland skivfilter, multimediateknik, aktivkolfilter, sandbaserad separation och flotation med förberedande koagulering och flockning samt återvinning (UF/RO-system).

Ta reda på hur du säkrar avloppsreningens kontinuitet

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure

En rad olika typer av teknik för dina behov

Nyfiken på tillfälliga tjänster för rening av processvatten eller avloppsvatten?

Utnyttja möjligheterna med
mobila vattenreningslösningar

Snabbinstallerade ”plug-and-play”-moduler

Förkonstruerade moduler är enkla att använda, sparar utrymme och ger fler funktioner och ökad kapacitet

Flexibla ”pay-as-you-go”-avtal från dagar till år

Hyrestjänsten ryms inom driftsbudgeten, utan krav på kapitalutgifter

Garanterad överensstämmelse med lokala utsläppsnormer

Säkra drifttillstånd och undvik kostsamma böter

Optimera vattenfotavtrycket

Minska beroendet av begränsade färskvattenresurser genom effektiv återanvändning

En flexibel lösning för dina mest akuta behov

Täcker serviceperioden och gör det lättare att hantera tillfälliga variationer i spillvattenkvaliteten

Hållbara lösningar för rening och återanvändning av avloppsvatten

I samarbete med olika industrier och allmännyttiga företag erbjuder Mobile Water Solutions tillförlitliga lösningar för rening och återanvändning av avloppsvatten.

Läs några av våra viktigaste referenser och ta reda på hur våra kunder har säkrat kontinuerlig avloppsvattenrening genom tillfälliga mobila lösningar.

Läs våra fallstudier >

Mer teknik

Upptäck våra process- och matarvattenlösningar

Mobile Water Solutions erbjuder en rad olika typer av avancerad processvattenteknik för de unika behoven i olika industrier. Vare sig du vill ha den perfekta tekniken för rening av matarvatten, minimera användningen av kemikalier, öka effektiviteten eller tillgodose olika andra behov, har vi en lösning för dig.

Utforska vår vattenreningsteknik >