Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de mijnbouwindustrie

Mobiele diensten voor water- en afvalwaterbehandeling kunnen naadloos worden geïntegreerd in mijnbouwprocessen en vergroten de efficiëntie van installaties voor het winnen van delfstoffen door een continue productie te waarborgen. Als u kiest voor een tijdelijke waterbehandelingsoplossing, verlaagt u niet alleen de vaste kosten, maar bent u ook het hele jaar door 24/7 verzekerd van een ononderbroken toevoer.

Nu de industriële sector steeds meer aandacht besteedt aan het optimaliseren van waterbeheer, is het verfijnen van behandelingsprocessen van cruciaal belang om concurrerend te blijven.

De cruciale rol van water in mijnbouwactiviteiten

Wanneer waterverbruik, -beschikbaarheid en -kwaliteit zorgvuldig worden afgewogen, kunnen mijnbouwactiviteiten probleemloos verlopen en worden milieunormen nageleefd. Waterdebieten en -kwaliteit hebben een grote invloed op het functioneren van de mijnbouwindustrie en spelen een cruciale rol in kernprocessen zoals het koelen en scheiden van erts, materiaaltransport en oppervlaktebehandeling.

Debieten en kwaliteit

In de mijnbouw kan het waterdebiet variëren van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/u), waardoor processen worden geoptimaliseerd en de efficiënte verwerking van delfstoffen en het behoud van materiaal worden vereenvoudigd. Bovendien is de kwaliteit van het behandelde water van cruciaal belang voor het behoud van de integriteit van delfstoffen bij activiteiten zoals ertswinning, waardoor koeling en scheiding efficiënter verlopen. Tot slot draagt een effectieve afvalwaterbehandeling bij aan een verantwoord beheer van hulpbronnen en de naleving van milieunormen.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Door te kiezen voor mobiele oplossingen ter vervanging van of als aanvulling op traditionele waterbehandeling profiteren mijnexploitanten van efficiënt waterbeheer en talrijke andere voordelen. Zo blijft de productie gehandhaafd en wordt een naadloze en budgetvriendelijke huurdekking (OPEX) gerealiseerd, waardoor kapitaalinvesteringen (CAPEX) en de ontwikkeling van infrastructuur niet nodig zijn. Bovendien zijn deze aanpasbare mobiele wateroplossingen veelzijdig genoeg om te voldoen aan veranderende behoeften op het gebied van waterbehandeling, om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en om verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen. In wezen helpt de integratie van mobiele wateroplossingen de mijnbouwindustrie om ‘operational excellence’ te behalen, zich aan te passen en hulpbronnen duurzaam te beheren.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen in de mijnbouw

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de mijnbouw moet waterbehandeling zorgen voor de balans tussen bedrijfsvoering en zorg voor het milieu. Technologieën zoals omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, neutralisatie en filtratie spelen in op unieke behoeften. Deze technologieën zorgen ervoor dat de winning van grondstoffen in harmonie met het milieu plaatsvindt, waardoor de duurzame co-existentie tussen industrie en natuur wordt bevorderd.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Reductie van zware metalen
 • Behandeling van residubekkens

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

In de mijnbouw worden complexe afvalwaterstromen behandeld. Processen zoals primaire, secundaire (biologische) en tertiaire behandeling, samen met technologieën zoals DAF, membraanfiltratie en ultrafiltratie, helpen om unieke uitdagingen aan te pakken. Dankzij deze processen voldoen de behandelde effluenten aan strenge milieuregels, wordt de impact op het ecosysteem beperkt en wordt duurzame mijnbouw bevorderd.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden activiteiten
 • Herstel van hulpbronnen
 • Bouw en uitbreiding
 • Ertsverwerking
 • Naleving van regelgeving
 • Beheer van residubekkens
 • Ontwatering van effluenten

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: