Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de energie-industrie

Mobiele diensten voor water- en afvalwaterbehandeling kunnen naadloos worden geïntegreerd in industriële processen van energiecentrales en vergroten de efficiëntie van energiecentrales door een ononderbroken productiecontinuïteit te waarborgen. Als u kiest voor een tijdelijke waterbehandelingsoplossing, verlaagt u niet alleen de vaste kosten, maar bent u ook het hele jaar door 24/7 verzekerd van een ononderbroken watertoevoer.

Nu de energiesector steeds meer aandacht besteedt aan het optimaliseren van waterbeheer, is het verfijnen van behandelingsprocessen van cruciaal belang om concurrerend te blijven.

Uiteenlopende waterbehoeften bij energieopwekking

Het waterverbruik in de energiesector varieert aanzienlijk naargelang het type energieopwekking. Dit omvat thermische energiecentrales die steenkool, gas en olie gebruiken, waterkrachtcentrales, kerncentrales en andere centrales. De hoeveelheid water die wordt gebruikt, varieert afhankelijk van de complexiteit en schaal van elk proces, waarbij het debiet soms honderden of zelfs duizenden kubieke meters per uur (m³/u) bedraagt. Dit staat in schril contrast met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, die een minimale hoeveelheid water nodig hebben.

De cruciale rol van waterkwaliteit

In de energie-industrie blijft de waterkwaliteit van het grootste belang, welke methode er ook wordt gebruikt om energie op te wekken. Koelwater moet worden behandeld om vervuiling, kalkaanslag en corrosie te voorkomen, waardoor de efficiëntie kan afnemen. Ketelvoedingswater, dat essentieel is voor het opwekken van stoom, vereist een hoge mate van zuiverheid om de integriteit van de apparatuur te beschermen. Een effectieve afvalwaterbehandeling is cruciaal voor efficiënt beheer van hulpbronnen en naleving van strenge milieunormen.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Door tijdelijke mobiele oplossingen te integreren om traditionele waterbehandelingsinstallaties te vervangen of uit te breiden, kunnen industriële bedrijven efficiënt en duurzaam waterbeheer toepassen. Deze oplossingen zorgen, zo lang als nodig, voor een gerust gevoel. Bovendien kunnen de huurprijzen worden ingepast in operationele budgetten (OPEX), waardoor kapitaalinvesteringen (CAPEX) en de ontwikkeling van infrastructuur overbodig worden. Hierdoor krijgen energiecentrales operationele flexibiliteit, is er minder stilstand tijdens onderhoud, zijn de kosten lager, wordt de regelgeving nageleefd, worden hulpbronnen behouden en wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt. Kies daarom voor mobiele watersystemen om een naadloze productie te waarborgen en duurzaamheid te bevorderen.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen voor de energie-industrie

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de energie-industrie waarborgen diverse waterbehandelingsprocessen de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Er worden technologieën gebruikt zoals omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, filtratie, ultrafiltratie, clarificatie en ontzilting. Deze methoden garanderen dat het water voldoet aan de normen, beschermen de apparatuur en beperken de impact op het milieu tot een minimum.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Two-shifting
 • Zuurstofvermindering

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

In de mijnbouw worden complexe afvalwaterstromen behandeld. Processen zoals primaire, secundaire (biologische) en tertiaire behandeling, samen met technologieën zoals DAF, membraanfiltratie en ultrafiltratie, helpen om unieke uitdagingen aan te pakken. Dankzij deze processen voldoen de behandelde effluenten aan strenge milieuregels, wordt de impact op het ecosysteem beperkt en wordt duurzame mijnbouw bevorderd.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden activiteiten
 • Herstel van hulpbronnen
 • Bouw en uitbreiding
 • Ertsverwerking
 • Naleving van regelgeving
 • Beheer van residubekkens
 • Ontwatering van effluenten

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: