MWS hjälper ett gruvbolag att följa lokala bestämmelser för utsläpp av spillvatten.

Vår kund är expert på brytning av viktiga mineraler som används för aluminiumframställning.

Förbättra din hantering av avloppsvatten med Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Akuta
insatser
Efterlevnad av miljölagstiftningen
Fjärrövervakning

Utmaningen

Kunden hade problem med stora mängder fria fettsyror och oljor i sina processer. De behövde snabbt en lösning för att inte bryta mot bestämmelserna för utsläpp av spillvatten.

Lösningen

Mobile Water Solutions satte in den containeriserade förbehandlingslösningen IPF 30, som på ett smart sätt hade förbättrats med polymer. Denna innovativa installation har ett fullt funktionsdugligt system med DAF, pumpar, kemikaliedosering och sömlös reglering.

Fördelar

  • Efterlevnad av lokala utsläppsbestämmelser
  • Flödeshastighet upp till 30 m³/h och mängd torrsubstans på upp till 60 kg/h
  • Fjärrövervakning
  • Direkt tillgång till processpecialister och kundanpassat operativt stöd
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt