Möter fluktuerande efterfrågan för ett ledande brittiskt olje- och gasföretag

Vår kund är ett av de största börsnoterade internationella olje- och gasföretagen, som har åtagit sig att använda spjutspetsteknik och innovation för att tillgodose världens ständigt ökande energibehov. Kunden äger en betydande etylenfabrik.

Upptäck ReAct och säkra din vattenproduktion

Brochure
Tillförlitlighet och
kostnadseffektivitet
Löpande underhåll och support
Operativt förtroende

Utmaningen

Kunden hade behov av en jämn tillförsel av demineraliserat spädvatten för att tillgodose den varierande efterfrågan under året. Med tanke på verksamhetens kritiska natur var det inte ett genomförbart alternativ att stänga etylenanläggningen. Istället sökte de en tillfällig och anpassningsbar mobil vattenreningslösning för att sömlöst kunna hantera varierande efterfrågan år efter år.

Lösningen

Som svar på kundens brådskande behov satte Mobile Water Solutions in en flotta av mobila MODI 15000T-trailers för jonbyte i detta projekt. Vårt team insåg att det var bråttom och mobiliserade snabbt från vår depå i Stoke, så att vi kunde svara inom bara fyra timmar från det första samtalet. För att garantera oavbruten service kan våra flera trailers roteras konsekvent, med regenerering som utförs utanför anläggningen för att eliminera behovet av kemikaliehantering på plats.

Fördelar

  • Tillförlitlighet och kostnadseffektivitet: Vår lösning var ett pålitligt och kostnadseffektivt svar på kundens projektkrav.
  • Löpande underhåll och support: Vi erbjuder omfattande underhåll och service under hela hyresperioden, vilket gör att operatörerna kan känna sig trygga.
  • Operativt förtroende: Operatörerna kunde känna sig trygga med att MWS alltid kunde leverera, även vid varierande behov.
Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt