Lösa ett akut problem i ett ledande livsmedelsföretags avloppsvattenrening

Vår kund är ett känt familjeägt spanskt livsmedelsföretag med över 60 års erfarenhet inom produktion och marknadsföring av fisk- och skaldjurskonserver.

Förbättra din hantering av avloppsvatten med Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Akuta
insatser
Efterlevnad av
miljölagstiftningen
Partiell återanvändning av avloppsvatten

Utmaningen

Kunden hade hamnat i en akut situation på grund av oväntade problem med sitt avloppsreningsverk. De behövde snarast minska vattenflödet och mängden totalt suspenderade ämnen vid inloppet till deras biologiska reningsverk (anaerobiskt + aerobiskt).

Lösningen

Mobile Water Solutions satte in en DAF-enhet för att underlätta avlägsnandet av ungefär 80–85 % av de suspenderade ämnena, som första steg inför den primära behandlingen. En del av det förbehandlade vattnet genomgick multimediafiltrering och omvänd osmos som ett andra steg, vilket möjliggjorde partiell återanvändning av denna resurs.

Fördelar

Efter en framgångsrik användning på plats under 8 veckor förlängde kunden kontraktet från en akut insats till planerad service under 12 månader.

Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt