Brytyjski producent luksusowych samochodów

Potrzeba klienta
Nasz klient miał nadzwyczajny wymóg dotyczący tymczasowych usług uzdatniania wody po awarii instalacji do demineralizacji. Zakład był używany do produkcji wody o zmniejszonej zawartości krzemu dla lakierni.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions szybko zareagowała na potrzeby klientów, zapewniając awaryjne uzdatnianie wody przez 2 tygodnie, aby zapewnić nieprzerwaną produkcję i wyprodukowanie wymaganej jakości i ilości wody.
2 x zbiorniki mobilne ze złożem jonowymiennym (MOFI 1200)

Korzyści

  • Szybka realizacja od żądania do uruchomienia
  • Elastyczny okres wynajmu „Pay as you go”
  • Zgodny z BHP bez konieczności stosowania chemicznych substancji na miejscu
  • Oferta obejmowała wsparcie i obłsugę serwisową