Dodatkowa woda demineralizacyjna do zmieniającego się zapotrzebowania

Potrzeby klienta
Klient potrzebuje demineralizowanej wody uzupełniającej, aby sprostać dodatkowemu zapotrzebowaniu. Zapotrzebowanie może zmieniać się w ciągu roku, ale dzięki zastosowaniu tymczasowego i elastycznego mobilnego urządzenia do uzdatniania wody zakład może z łatwością zarządzać dodatkowym popytem z roku na rok.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions zapewnia wiele przyczep MODI 15000T dla tego projektu, ponieważ fabryka etylenu nie mogła sobie pozwolić na postój. Mobile Water Solutions oferuje szybką odpowiedź, mobilizując się z magazynu Stoke w ciągu 4 godzin od połączenia z zespołem. Przyczepy są stale wymieniane, a regeneracja odbywa się poza miejscem instalacji, aby uniknąć konieczności stosowania chemikaliów u klienta.

Korzyści

  • Niezawodne i opłacalne rozwiązanie dla projektu
  • Obsługa i serwis przez cały okres wynajmu
  • Spokój dla Operatorów, dzięki obsłudze Mobile Water Solutions.