Awaryjne zaopatrzenie w wodę zdemineralizowaną – REACT

Potrzeby klienta
Klient potrzebował wody do procesu mycia, ciepłej wody i wody pod wysokim ciśnieniem.
Firma została zarejestrowana w naszym programie REACT. Skontaktowała się z zespołem MWS w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach w związku z problemem ze zbiornikiem wody do demineralizacji spowodowanym wyciekiem z wymiennika ciepła.

Rozwiązanie
Zespół szybko zmobilizował sprzęt i skonfigurował jednostkę mobilną MODI, aby zapewnić klientowi jakość i ilość wody  wymaganej do operacji. Rozwiązaniem było ponowne napełnienie zbiornika dobrej jakości wodą demineralizacyjną produkowaną przez nasz MODI. Następnie dostarczono kolejne technologie.
EDI <2µs: 20 m³ / h – Najpierw z MODI 9000
Po MOPS 100 – MORO 16C + 1 MODI 9000 szeregowo
Produkcja EDI 24/24 – 7/7 – przez 2 miesiące

Korzyści

  • Brak zatrzymania produkcji i strat
  • Niezawodne i szybkie rozwiązanie dzięki Mobile Water Solutions
  • Zbiornik został oczyszczony i napełniony dobrej jakości wodą demineralizowaną
  • Brak zanieczyszczeń cukrowych do zasilania kotłów