Zwiększenie wydajności systemu oczyszczania ścieków w przemyśle cukrowniczym

Nasz holenderski klient jest wiodącym graczem w branży cukrowniczej, specjalizującym się w rozwoju, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy cukru i jego specjałów. Renomowany jako jeden z pięciu największych producentów cukru pochodzącego z buraków cukrowych w Europie, jego działalność obejmuje przetwarzanie każdego składnika buraka cukrowego. Składniki te znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle spożywczym, energetycznym, bioproduktach i branżach pokrewnych.

Ulepsz swoją strategię zarządzania ściekami dzięki Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Zwiększona wydajność systemu
Najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni
Zdalny
monitoring

Wyzwanie

Klient stanął przed poważnym wyzwaniem, ponieważ zmagał się z obecnością dużej ilości ciał stałych w swoim systemie oczyszczania beztlenowego, co prowadziło do zauważalnego spadku jego ogólnej wydajności. Nadmierne nagromadzenie ciał stałych nie tylko utrudniało systemowi skuteczne rozkładanie materii organicznej, ale także utrudniało płynny przepływ ścieków w całym procesie.

Rozwiązanie

Firma Mobile Water Solutions dostarczała kontenerowe rozwiązanie do wstępnego oczyszczania IPF90 przez 6 miesięcy. System może zapewnić wysokie natężenie przepływu do 90 m³/h i oczyszczać ładunek DNA do 175 kg/h. Obejmuje on w pełni działający system z DAF, pompami, dozowaniem chemikaliów i elementami sterującymi. Wysoce zautomatyzowany, oferuje elastyczność w uzdatnianiu szerokiego zakresu specyfikacji wody.

Korzyści

  • Lepsza wydajność oczyszczania beztlenowego.
  • Bezpośredni dostęp do specjalistów ds. procesów i spersonalizowane wsparcie operacyjne
  • Zdalne monitorowanie
  • Konteneryzacja zasobów w celu jak najlepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt