Dostarczanie niezawodnych rozwiązań wodnych dla Spółdzielczej Grupy Cukrowej

Naszym klientem jest spółdzielcza grupa cukrownicza, specjalizująca się w przetwarzaniu surowców rolnych na cukier, alkohol i produkty skrobiowe. Są one częścią większego konglomeratu z dziewięcioma zakładami/fabrykami cukru we Francji, siedmioma zakładami amidonu (skrobi) w całej Europie, sześcioma zakładami gorzelniczymi w Europie i łącznie 43 zakładami przemysłowymi na całym świecie.

Odkryj ReAct i zabezpiecz swoją produkcję wody w sytuacjach awaryjnych

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
EDI < 2µs
Produkcja EDI 24/7 przez dwa miesiące
Spokój ducha w nagłych wypadkach

Wyzwanie

Klient wymagał stałego i wysokiej jakości zaopatrzenia w wodę do różnych celów, w tym procesu mycia, gorącej wody i wody pod wysokim ciśnieniem. W ramach działań proaktywnych firma zarejestrowała się w naszych usługach ReAct. Firma skontaktowała się z naszym mobilnym zespołem w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach po krytycznym problemie ze zbiornikiem wody demineralizacyjnej, który był spowodowany wyciekiem z wymiennika ciepła.

Rozwiązanie

Nasz oddany zespół szybko zmobilizował niezbędny sprzęt i wdrożył rozwiązanie, aby zaspokoić pilne potrzeby klienta w zakresie zaopatrzenia w wodę. Wdrożyliśmy mobilną jednostkę wymiany jonowej MODI i mobilną odwróconą osmozę MORO, aby zapewnić klientowi zarówno ilość, jak i jakość wody niezbędną do prowadzenia działalności. Rozwiązanie to polegało na uzupełnianiu zbiornika wysokiej jakości wodą demineralizowaną produkowaną przez naszą zaawansowaną technologię MODI. Następnie zastosowano dodatkowe technologie w celu utrzymania optymalnej jakości wody.

  • EDI < 2µs:
  • Ciągła produkcja EDI: Utrzymanie produkcji EDI w trybie 24/7 przez dwa miesiące.

Korzyści

  • Nieprzerwana produkcja: Nasza szybka reakcja i niezawodne rozwiązanie sprawiły, że klient nie doświadczył żadnych przestojów ani strat w produkcji.
  • Rehabilitacja zbiornika: Skutecznie oczyściliśmy i napełniliśmy zbiornik klienta wysokiej jakości zdemineralizowaną wodą.
  • Wydajność kotła: Brak zanieczyszczeń cukrem w dostarczanej wodzie przyczynił się do zwiększenia wydajności kotła.
Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt