Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Vi håller industrin flytande

By Per-Ake Lindstrom on 21st April 2021

share on

Att hålla en anläggning i drift vid haveri på ett delsystem är en prioritet för platschefer på de flesta industrianläggningar. En effektiv beredskapsplan är avgörande för att undvika risken för störningar. Här tittar Per-Åke Lindström från Mobile Water Solutions på de praktiska frågorna att överväga för att minimera driftstopp för dem som hanterar vattenreningsprocesser och hur plug and play-teknik kan säkerställa en snabb reaktion i en kritisk situation. 

Kostnaden för stillestånd 

Kontinuitet och leveranssäkerhet är en organisations förmåga att fortsätta leverera produkter eller tjänster på acceptabla fördefinierade nivåer efter en störande händelse ”(Källa: ISO 22301: 2012). Kort sagt, ett företag ska kunna hålla produktionen igång oavsett vilka utmaningar det står inför. Per-Åke förklarar av tidigare erfarenheter: “När en incident inträffar, tickar klockan och det är absolut nödvändigt att en anläggning återgår till full drift så snabbt som möjligt, vilket minimerar kostsamma stillestånd och upprätthåller ert rykte som pålitlig leverantör”.

Den typiska störningen i vattenbehandlingen som vi ser hos våra industrikunder är defekt utrustning eller automation, fel på den permanenta vattenreningsanläggningen eller förändringar i råvattenförsörjningen. I dessa situationer kan ett tillfälligt vatten-behandlingsystem användas för att upprätthålla en kontinuerlig leverans av behandlat vatten för oförutsedda scenarier.” Att ha en robust beredskapsplan vid incidenter är avgörande; Det är viktigt att ha en pålitlig leverantör som hjälper platschefer att reagera snabbt och effektivt när ett vattenrelaterat haveri uppstår.

Som svar på behoven hos europeiska plats- och anläggningschefer har Mobile Water Solutions investerat i utveckling och konstruktion av ett nytt regenererings- och servicecenter i regionen Nordrhein Westfalen, en central region för europeisk industriproduktion. Strategiskt beläget och det största i sitt slag i Europa, anläggningen som öppnade i slutet av 2020, representerar en stegvis förändring av tillgängligheten hos  Mobile Water Solutions för att stödja platschefer för att säkerställa en säker och pålitlig källa till behandlat vatten är tillgänglig 24/7/365.

Per-Åke inser fördelarna med den nya anläggningen för plats- och anläggningschefer han arbetar med. ”Platsen för vår nya Heinsberg-anläggning gör det möjligt för dessa värdefulla differentierande tjänster att nå våra kunder snabbare och mer effektivt och ger ett dynamiskt erbjudande som säkerställer att inga eller minimala produktionsavbrott uppstår hos våra kunder.”

Se våra senaste referensbeskrivningar

Klicka här för att se våra case studier

För att stödja operatörer av industrianläggningar i deras behov av akut vattenrening erbjuder Mobile Water Solutions en REACT-tjänst. REACT-tjänsten är en GRATIS förhandinventering av vilken utrustning som kan behövas i händelse av oförutsedda omständigheter. När granskningen är klar får varje kund ett unikt referensnummer så att denna tjänst är specifik för just deras behov. I och med detta är kunden och Mobile Water Solutions förberedda, från fläns till fläns, om ett haveri skulle inträffa. Denna information sparas och uppdateras regelbundet. Kunderna får dessa uppgifter och ett nödnummer telefon nummer. Genom att förplanera för nödsituationer på detta sätt och hjälpa till att skydda anläggningens verksamhet erbjuder REACT-tjänsten en beredskapsplan och kontinuitet i produktionen till de ansvariga för industriella vattenreningssystem. Under 2021 kommer denna REACT-tjänst att även finnas tillgänglig digitalt i en app, för att både förenkla och öka svarhastigheten för våra REACT-tjänster.

Per-Åke förklarar hur enkelt det är. “När de behöver oss ringer de bara. Vi vet exakt vad som krävs för en snabb mobilisering ”.

Förutom vid haverisituationer kan Mobile Water Solutions också stödja platschefer vid planerade driftsättningsprojekt, renovering och vid underhåll. Dessa tjänster tillhandahålls som operationell leasing (uthyrning) som en sammansatt tjänst och inkluderar uthyrning av utrustningar, förbrukningsvaror, drift & underhåll, kemikalier, logistik och tekniker stöd. Alla tjänster stöds med kommersiell, operativ och teknisk kunskap. Kontrakt kan sträcka sig från några dagar till fleråriga avtal.

“Vårt fokus är att förse våra kunder med snabba, flexibla och pålitliga tjänster som håller
deras verksamhet på gång”.

Har du några funderingar eller frågor angående den här artikeln? Klicka på länken nedan för att kontakta en av experterna.

KONTAKTA EN EXPERT

About the author

Per-Ake Lindstrom

Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef för Norden på Veolia Mobile Water Services.