Behovet av kontinuerlig försörjning av tillfälligt renat processvatten, för flexibla tidsperioder, kan vara avgörande för idrifttagning av nya anläggningar för att säkerställa att ditt projekt levereras i tid och inom din budget.