Denna värdefulla tjänst är tillgänglig dygnet runt för att skydda din verksamhet och trygga försörjningen av renat vatten och driftskontinuitet vid ett haveri, då du snabbt kan behöva mobil vattenrening.

Kontakta oss vid ett haveri