Vår expertis i din bransch

Mobile Water Solutions mobila tjänster erbjuder en komplett uppsättning lösningar och tjänster när du behöver hyra vattenreningssystem vid haveri, planerade stopp eller under längre tid, med flöden från 1 m³/tim till 1,000 m³/tim.