Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss +46 70 247 57 18 för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

ULTRAFILTRERING

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

MOUF®-system

Vi erbjuder ett mobilt ultrafiltreringssystem med flexibel flödeskapacitet som uppfyller dina krav. Dessa system är containerbaserade.


MOUF 2×140® har två ultrafiltrerings skids. Varje skid kan producera >140 m³ renat vatten per timme, varvid kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar avlägsnas. De kan användas oberoende av varandra eller tillsammans för att producera upp till 280 m³/tim. Systemet har en automatisk rengöringsfunktion, vilket möjliggör kontinuerlig drift.

MOUF 4x80T® är ett trailermonterat ultrafilter som producerar upp till 320m³/timme behandlat vatten. Denna UF-trailer är utrustad med backspolning och CIP-system och kan användas för ett brett spektrum av applikationer, inklusive:

  • Förbehandling för processvattenapplikationer (ytvatten, älvvatten, etc.).
  • Förbehandling av RO-vatten(omvänd osmos).
  • Efterbehandling för avloppsvattenapplikationer (utlopp från ett reningsverk/polering av TSS).
  • Återanvändning av avloppsvatten och pilottester.

More Technologies

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

Avhärdning

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ