Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss +46 70 247 57 18 för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Tel: +33 169 752 575
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Tel: +49 514 18 030
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970
Emergency:+39 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 6 182 106 15
Tel: +32 470 601 558
Emergency: +49 514 1803 488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 916 667 716
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

AVHÄRDNING

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

MOSO®-system

MOSO-systemen är containerbaserade och skidmonterade vattenreningssystem som kan användas för bl.a. avhärdning, avalkalisering och avlägsnande av organiska ämnen för att tillgodose dina olika vattenreningskrav på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan användning av farliga kemikalier.


MOFI®– och MUSE®-system

MOFI finns i kolstål eller rostfritt stål, medan MUSE är av polyamid. Dessa system kan användas med olika filtermaterial för en rad användningsområden. De kan användas i höga eller låga temperaturer på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan kemikalier.

More Technologies

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

Select

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

Select

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

Select

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

Select

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

Select

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

Select

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

Select