Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss +46 70 247 57 18 för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

HAVSVATTEN AVSALTNING

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

MOFI RW300F ® – och SWRO 35C ® –  system

Vårt SWRO 35-system för avsaltning erbjuder en kombination av teknik för antingen yt- eller grundvattenintag, vilket ger den flexibilitet som krävs för att rena vatten med hög salthalt från olika källor.

SWRO 35C® har en RO-skid som kan producera >35m³/ permeat per timme, med en saltavskiljning på >99 %. Matarvatten har normalt en salthalt på  42 000 mg/l. I systemet, monterat i en 40 fots container, ingår en rengöringsstation och dosering.


MOFI RW300F®  är en filtreringsprocess med flera möjliga filtermaterial t.ex. sand. Systemet består av 60 cm-behållare som samverkar automatiskt vid filtrering av råvattnet till SWRO 35C.

More Technologies

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

Avhärdning

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ