Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

OMVÄND OSMOS

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

MORO®-system

Vi erbjuder en rad mobila RO-system för avsaltning samt bräckvatten som passar just dina behov. Dessa system är antingen trailermonterade eller containerbaserade.

Trailers

MORO 4 X25T® har fyra RO-skids. Varje skid kan producera >25 m3 permeat per timme med en saltavskiljning på >95 %. De kan användas oberoende av varandra, vilket gör att du kan använda 1,2,3 eller 4 skids parallellt för att producera upp till 100 m3/tim. Alternativt kan 2 eller 4 skid användas för att producera upp till 45 m3 permeat per timme, med en saltavskiljning på >99 %. Denna flexibla RO uppfyller en mängd kvalitets- och kvantitetskrav.

De mobila RO-systemen MORO 50T®, MORO 42T® and MORO 10T® kan producera en permeatvolym på >50 m3/tim, >42 m3/tim respektive >10 m3/tim, med en saltavskiljning på >95 % och är alla trailer monterade.

Containrar

Det mobila RO-systemet MORO 25C® kan producera >25 m3/tim med en saltavskiljning på >95 %.

Standardegenskaper:

  • Utrustningens kemikaliedoseringssystem förbättrar processprestandan, bl.a. genom att motverka beläggningar, avlägsna klor och reducera koldioxiden.
  • Isolerad container med belysning, uppvärmning och ventilation
  • Minsta matningstryck 2 bar
  • Förfilter
  • Slangar och tillbehör

More Technologies

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

Avhärdning

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ