Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss +46 70 247 57 18 för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Tel: +33 169 752 575
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Tel: +49 514 18 030
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970
Emergency:+39 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 6 182 106 15
Tel: +32 470 601 558
Emergency: +49 514 1803 488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 916 667 716
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

AVJONISERING

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

MODI®– och MOFI®-system

Vi erbjuder ett brett sortiment av mobila avjoniseringssystem för just dina behov. Systemen finns tillgängliga som trailermonterade eller fristående skidmonterade tryckkärl.

MODI® 15000T® och 9000T erbjuder två strömmar av mobil katjonbytare, anjonbytare och blandbädd i en isolerad trailer. Flödet kan konfigureras för drift/standby- eller drift/drift-läge enligt dina flödesbehov, vilket gör det möjligt att producera från 20 upp till 150 m³ respektive 5 till 85 m³ renat vatten per timme med en renhet på <0,1 µS/cm och <20 ppb SiO2.

Standardegenskaper:

 • Flödeshastighet upp till 150m³/tim
 • Nollutsläpp
 • Off-site regenerering
 • Ansluts och levererar rätt mängd och kvalitet direkt
 • Slangar och tillbehör

Jonbytarsystemen MOFI® och MUSE® har en mängd användningsområden. MOFI finns i kolstål eller rostfritt stål, medan MUSE är av polyamid.

Dessa skidmonterade tryckkärl kan användas med olika jonbytarmassor beroende på användningsområde. De kan användas i höga eller låga temperaturer på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan användning av kemikalier på site.

   

    Standardegenskaper:

 • Upp till 80m³/tim
 • Flera typer av jonbytesmassa
 • Nollutsläpp
 • Inomhus eller utomhusdrift
 • Off-site regenerering
 • Slangar och tillbehör

More Technologies

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

Select

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

Select

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

Select

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

Select

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

Select

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

Select

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

Select