Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

SEDIMENTERING

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

ACTIFLO™- system

Actiflo är en sedimenteringsprocess med hög flödeshastighet, som använder mikrosand för att ballasta flockar. Den kombinerar koagulering, flockning och lamellsedimentering i en enda kompakt anläggning. Den erbjuder hög driftsflexibilitet, såsom kort uppstarts- och nedstängningstid och en reserv volym för att hantera variationer i flöde och belastning, vilket ger mycket hög sedimenteringskapacitet.

ACTIFLO AS 1-B kan konfigureras för flödeshastigheter på 25–125 m3/tim beroende på användningsområde.

ACTIFLO TURBO kan konfigureras för flödeshastigheter på 25–150 m3/tim beroende på användningsområde. Dessutom kan den användas för avlägsnande av totalt organiskt kol (TOC), bekämpningsmedel, hormonstörande ämnen och alkalinitet.

Standardegenskaper:

    • Utrustningen monteras i en 40 fot trailer
    • Komplett med belysning, uppvärmning och ventilation
    • Helautomatiserad (start och stopp) med SCADA-system
    • Alla kemikaliedoseringspumpar och dagtankar har invallning
    • En enda kraftkälla
MODAF 140S är en skidmonterad DAF(flotation) i rostfritt stål för partikel(flockar)/vätske -separering. Det kan användas för behandling av TSS och olja och fett och COD i process- och avloppsvatten för industriella och kommunala applikationer.

Den är anpassad och monterad för enkel installation och för pålitlig drift.

Alla MODAF 140S -enheter levereras med vår oöverträffade prestandagaranti för kvaliteten och kvantiteten av behandlat vatten som produceras för att säkerställa att din specifikation alltid uppfylls

MODAF 140S distribueras från våra strategiskt placerade depåer för att säkerställa optimal respons och minimal leveranstid.

More Technologies

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ

Avhärdning

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ