Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Upprätthåll kontinuerlig produktion och driftsäkerhet med hyrd, mobil vattenrening

By Per-Ake Lindstrom on 27th April 2020

share on

Ett växande antal industrier upptäcker nu fördelarna med att hyra vattenbehandling istället för att äga den. Mobile Water Solutions erbjuder industrisektorn tillfälliga vattenreningslösningar dygnet runt.

 

Med hyrd, mobil vattenrening – MWS Rental – får du tillförlitlig och flexibel vattenreningsutrustning.

-Verksamheten kan upprätthålla kontinuerlig produktion och driftsäkerhet. Mobil vattenrening är ett flexibelt sätt att parera förändringar i behov, säger Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef på Mobile Water Solutions (MWS).

Unik beredskapsplan

Hyrd, mobil vattenrening har en rad olika användningsområden och ger verksamheten många fördelar. MWS passar perfekt om det uppstår ett större behov av behandlat vatten än kraftvärmeverket eller processindustrin i fråga har tillgång till – eller om man har en vattenkälla som varierar i kvalitet under vissa delar av året.

Om något går sönder går det att täcka upp med matarvatten från en mobil anläggning, istället för att stänga ner avancerade produktionsanläggningar. Andra tillfällen då ett mobilt vattenreningssystem kan behövas är i samband med underhåll eller renoveringsprojekt.

-Tjänsten utgör en unik beredskapsplan som gör att du kan vara lugn vid både oförutsedda och planerade behov, i vetskap om att driften kan fortsätta utan störningar och med bibehållen säkerhetsnivå, säger Per-Åke.

Garanterad vattenkvalitet

Typiska användningsområden inom driften, där kunden kan dra nytta av hyrd, mobil vattenrening är vid byte av jonbytarmassor, underhåll av tryckkärl och ledningar, rengöring eller byte av UF/RO-membran och underhåll av utrustning för dosering av kemikalier.

-Det renade vattnets kvalitet garanteras och reningsprocessen anpassas till de aktuella kraven på vattenkvalitet, oavsett om det krävs avhärdat vatten för lågtryckspannor eller totalavsaltat vatten för högtryckspannor och processanvändning, säger han.

Mobile Water Solutions hyrsystem kan också användas som ersättning under en längre period vid exempelvis stora initiala investeringar i kärnverksamheten. Om produktionen behöver ökas, vid osäker produktlivscykel, idrifttagning eller avveckling ger systemet en anpassad tillgång till det vatten som krävs.

En lösning efter kundens behov 

Andra fördelar med ett mobilt system är möjligheten att snabbt ställa om. Skulle, till exempel, kvaliteten på processvattnet behöva förbättras är det enkelt att byta ut delar av den mobila reningsutrustningen mot ett mer avancerat.

-De mobila vattenreningsenheterna är dessutom fullständigt modulära, så vilka processkonfigurationer som helst kan kombineras för olika användningsområden, säger Per-Åke.

Mobile Water Solutions behöver endast tillgång till det vatten som ska renas, el till pumpar och en plats att ställa upp utrustningen på. Därefter kopplar man sig förbi eller parallellt med den utrustning som är överflödig eller som inte fungerar. Rent vatten levereras direkt tillbaka in i kundens system.

Det tar inte mer än cirka ett dygn att transportera utrustningen till den mellersta delen av Sverige. Det betyder att Mobile Water Solutions mobila trailer- eller containerbaserade vattenreningssystem snabbt kan sättas in på plats och anslutas för att leverera rätt mängd och kvalitet, tills den ordinarie vattenreningen kan tas i drift igen.

Fakta om Mobile Water Solutions
Hyr ut mobil vattenrening till bland annat energisektorn och processindustrin.
Verksamheten har funnits i Europa i tio år och sedan slutet av förra året även i Norden.
Depåer finns i dagsläget i Holland och England. En ny depå byggs i Heinsberg, Tyskland. I slutet av året kommer det också att finnas tillgänglig utrustning vid en depå i södra Sverige, för att nå östra Norge, Danmark och upp till mellersta Sverige.

Fakta om Mobile Water Solutions vattenrening 
Olika metoder kombineras för att åstadkomma vatten i enlighet med kundens behov.
Vattenreningen kan omfatta förbehandling genom filtrering i flera medier eller adsorption på aktivt kol, följt av omvänd osmos i ett andra steg, samt efterföljande polering i en blandbädd med jonbytare i ett tredje. Delarna är till exempel aktivt kolfilter, sandfilter, UF-membran, omvänd osmos, jonbyte eller kemisk-mekanisk rening genom fällning/flockning, det vill säga filtrering, avhärdning och avsaltning/demineralisering samt kemisk fällning.

Har du några funderingar eller frågor angående den här artikeln? Klicka på länken nedan för att kontakta en av experterna.

KONTAKTA EN EXPERT

About the author

Per-Ake Lindstrom

Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef för Norden på Veolia Mobile Water Services.