Potrzeba tymczasowego, ale ciągłego zaopatrzenia w wodę ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji projektu w czasie i zakładanym budżecie.