Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Planowanie nieoczekiwanego

By Jakub Jasinski, MBA on 26th April 2020

share on

Raport o globalnym zagrożeniu Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla niedobór wody jako poważne ryzyko dla firm produkcyjnych. Woda jest ważnym składnikiem wielu procesów produkcyjnych, a popyt na nią wzrasta wraz ze wzrostem populacji i przemysłu. Więc co stanie się z Twoją firmą, jeśli system wodny zawiedzie? Będziesz mieć plan ciągłości działania zgodnie z normą ISO 22031, najnowszym uznanym na całym świecie standardem, który pomoże zaplanować „jak zwykle” w nieprzewidzianych okolicznościach. Ale co mówi o wodzie?

Wyobraź sobie, że jest niedzielny poranek. Oczyszczalnia ścieków uległa awarii, a Ty masz do czynienia z utratą produkcji, co oznacza, że tracisz pieniądze. Masz cztery godziny na dostarczenie 30 m3/h wody dejonizowanej do strefy produkcyjnej lub do kotłów. Ograniczenia finansowe oznaczają, że w oczyszczalnia ścieków nie jest gotowa, więc gdy wystąpi problem – chemiczny lub mechaniczny, produkcja jest zagrożona.

Co robisz?

Aby sprostać takim sytuacjom, Mobile Water Solutions opracowała swój „Plan bezpieczeństwa uzdatnianej wody” – ReAct. ReAct zapewnia klientowi bezpłatną ocenę wymagań dotyczących uzdatniania wody, identyfikuje potencjalne zagrożenia i przygotowuje plan reagowania w celu zminimalizowania wszelkich zakłóceń w dostawie wody. Firmy rejestrujące się do tego planu otrzymują pełny audyt ciągłości działania, który w przypadku awarii przyspieszy proces, zapewni spokój i uniknie kosztownych przestojów. Plan bezpieczeństwa może obejmować wdrożenie mobilnej oczyszczalni Mobile Water Solutions, ale najprawdopodobniej obejmie również zmiany procedur w zakładzie, zwiększenie zakresu usług, składowanie strategicznych części zamiennych, przeglądy bezpieczeństwa i tak dalej. Zidentyfikuje również działania przygotowawcze, które należy podjąć, aby umożliwić wdrożenie strategii kryzysowej. Części zamienne mogą być wysyłane, a instalacja mobilna może zostać uruchomiona w ciągu kilku godzin, ale problemy mogą nadal występować z relatywnie niewielkich powodów, takich jak niewłaściwy typ połączenia, zatwierdzenie metody zatwierdzania lub brak lokalnego źródła zasilania. Jeśli zespół ReAct ma pełne dane na temat zakładu, wtedy właściwy sprzęt lub części zamienne mogą zostać wysłane za pierwszym razem i mogą zostać zainstalowane przy użyciu wcześniej uzgodnionego oświadczenia dotyczącego metody.

Energy Recovery Facility (ERF) w East Sussex w Wielkiej Brytanii to typowy klient ReAct firmy Mobile Water Solutions. ERF obsługuje rocznie 210 000 ton odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, które są spalane jako paliwo w dwóch 50-barowych kotłach wodnych, aby wytworzyć parę, która napędza turbiny wytwarzające 19 MW energii elektrycznej, z których większość jest oddawana do sieci. Proces ten znacznie zmniejsza ilość odpadów usuwanych na wysypisku, a także umożliwia odzyskiwanie lub recykling niektórych jego w celu ponownego wykorzystania.

Kotły wysokociśnieniowe potrzebują do 4,5 m3/h wody o wysokiej czystości. Demineralizowana woda jest produkowana na miejscu przez zakład wymiany jonowej dostarczony przez wykonawcę robót. Awaria systemu kontroli oznaczała, że zakład nie był w stanie sprostać normalnej ilości i jakości produkcji, narażając na ryzyko możliwości wytwarzania energii. Problem wymagałby dwóch dni na naprawę, a zdemineralizowany zapas wody był niski. Jedno połączenie z zespołem ReAct, a w ciągu kilku godzin mobilny zakład był na miejscu, a zespół wiedział dokładnie, gdzie ustawić i podłączyć dwa moduły wymiany jonowej MOFI ™ typu „plug and play”. Jednostki wymiany jonowej w naczepie regenerowane są poza miejscem pracy, więc nie było wymogu usuwania chemikaliów i ścieków. Menedżer obiektów był zadowolony z reakcji:

„Tymczasowy zakład pomógł nam wyjść z sytuacji, której nie można było uniknąć. Umożliwił to nam kontynuowanie pracy z pełną wydajnością, podczas gdy modyfikacje systemu sterowania były wdrażane, co pozwala zakładowi na powrót do normalnej pracy”.

Aby omówić plan ciągłości działania odwiedź tę stronę.

Czy masz jakieś pytania lub pytania dotyczące tego artykułu? Kliknij poniższy link, aby skontaktować się z jednym z ekspertów.

Skontaktuj się z nami.

About the author

Jakub Jasinski, MBA

Business Development Manager Central Europe Jakub posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku wodno-ściekowym w Polsce. Współpracował z lokalnymi władzami, firmami inżynieryjnymi i klientami przemysłowymi, obserwując wyzwania i problemy, z którymi borykają się różne firmy. Mając głębokie zrozumienie potrzeb rynku, wprowadza teraz Mobile Water Services na rynek Europy Środkowej.