Mobiele Wateroplossingen
bieden een scala aan waterbehandelingstechnologieën. Ze zijn voorverpakt op een trailer, skid of container voor maximale mobiliteit en reactiesnelheid. Ze zijn verkrijgbaar als standaard- of modulaire systemen en zijn vooraf ontworpen met plug-and-play-aansluitingen voor gebruiksgemak.

Wij bieden oplossingen voor een breed scala aan industriële situaties en omstandigheden.

 • Noodsituaties waarbij een bestaande installatie is uitgevallen


 • Gepland


  ingebruikname-, renovatie- of onderhoudsprojecten


 • Meerjarig


  eisen voor continue watervoorziening

Functie

Het leiden, aansturen en coördineren van de MWS-activiteiten binnen een onderhouds-, regeneratie- en distributiefaciliteit, samen met activiteiten bij klanten in Frankrijk en overzee.

Je rapporteert rechtstreeks aan de European Operations and Technical Director met wie je nauw samenwerkt om de bedrijfsstrategie te ontwerpen en uit te voeren. Je coördineert ook met het lokale verkoopteam zodat de prioriteiten correct kunnen worden bepaald.

Vanuit de vestiging in Wissous zorg je ervoor dat de doelen en doelstellingen van MWS op een professionele, efficiënte en tijdige manier worden uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde procedures. Als zodanig is deze functie verantwoordelijk voor het vastleggen en rapporteren van QHSE-onderwerpen.

Aangezien MWS op een gedeelde locatie in Wissous werkt, is coördinatie met relevante partijen vereist om ervoor te zorgen dat alle service level agreements worden nagekomen met een coöperatieve aanpak.

Voor een toekomstige verhuizing van de faciliteit zal de rol betrokken moeten worden bij de selectie van de locatie en het projectmanagement van de verhuizing.

Functie Kennis

 • Goed begrip van procedures en concepten binnen het eigen vakgebied
 • De functie vereist een goede kennis van en inzicht in de processen, procedures en systemen die worden gebruikt bij de uitvoering van de toegewezen taken en een basiskennis van de onderliggende concepten en principes waarop de functie is gebaseerd.
 • Assisteert bij het stellen van doelen die de groei van het bedrijf bevorderen
 • Leiding geven aan en toezicht houden op de activiteiten van de teams, zowel in het veld als in de Wissous-faciliteit
 • Stelt waar nodig budgetten, planningen en andere organisatorische rapporten op
 • Advies en begeleiding geven aan andere medewerkers
 • Managet de werklast van het team om doelen en deadlines te halen
 • Ontwikkelt plannen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen
 • Verbetert bestaande systemen en beleidslijnen
 • Zorgt ervoor dat tijdig aan de eisen van de klant wordt voldaan
 • Bevordert en handhaaft de veiligheid op de werkplek
 • Beheert voorraad en inventaris
 • De apparatuur en operators van het regeneratieproces beheren
 • Identificeert verbeterpunten en plant en implementeert systemen om de effectiviteit van MWS te verhogen
 • Beheert interne en externe serviceleveranciers
 • Voert plannen uit om bedrijfsdoelen te halen door beleid te veranderen en medewerkers te coachen

Zakelijke expertise –

 • Goed begrip van hoe het team integreert met anderen om de doelstellingen van het gebied te bereiken
 • De functie vereist een goed begrip van hoe het team integreert met andere teams om de algemene doelstellingen van het gebied te bereiken. Deze “integratie” verwijst naar de manier waarop teams hun inspanningen en middelen coördineren om gedeelde en individuele doelstellingen te bereiken.
 • Als een functie brede verantwoordelijkheden heeft, moet het zakelijk inzicht het team overstijgen. functies waarbij communicatie en coördinatie van mensen en middelen tussen verschillende teams een rol spelen, moeten begrijpen hoe deze elkaar aanvullen en ondersteunen

Leiderschap

 • Volledige toezichthoudende verantwoordelijkheden, bijdragen aan de motivatie/ontwikkeling van het team door professioneel leiderschap.
 • De functie heeft volledige toezichthoudende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de teamleden gemotiveerd zijn en in staat zijn om een professionele service en een hoog prestatieniveau te leveren. Professioneel leiderschap omvat het bepalen van doelstellingen, het coachen van werknemers bij het nastreven van die doelstellingen, het beoordelen van prestaties ten opzichte van doelstellingen en het bepalen van beloningsresultaten.

Problemen oplossen

 • Evalueert situaties met behulp van meerdere informatiebronnen
 • De functie vereist goede analytische vaardigheden en een evaluatief beoordelingsvermogen op basis van de analyse van feitelijke en kwalitatieve informatie in gecompliceerde of nieuwe situaties. “Meerdere informatiebronnen” verwijst naar een verscheidenheid aan interne en externe bronnen zoals procedures en praktijken (op andere gebieden, in teams, bedrijven, enz.). De complexiteit op dit niveau van probleemoplossing heeft te maken met het vermogen om potentieel complex en dynamisch materiaal te filteren, te prioriteren, te analyseren en te valideren.

Aard van de impact

 • Door verantwoordelijkheid voor de levering van eindresultaten en bijdrage aan planning, financiën/budget en beleidsontwikkeling
 • De functie heeft invloed op het bedrijf door het bieden van perspectieven of adviesdiensten met toegevoegde waarde die belangrijk zijn voor de besluitvorming, of door de verantwoordelijkheid voor het volume, de kwaliteit en de tijdigheid van de eindresultaten. De functie heeft invloed op het bedrijf door gezamenlijke invloed op en gedeelde verantwoordelijkheid met hoger management voor de planning van middelen, budgetten en beleid.

Impactgebied

 • Voornamelijk op een gebied

Onderwijs

 • Ingenieursdiploma
 • Engelse taal
 • Franse taal

Vaardigheden en ervaring

 • Veldpersoneel beheer
 • Ervaring met site-/facilitymanagement
 • Ervaring met werken in een grote complexe bedrijfsomgeving
 • Kennis van waterbehandelingsprocessen