Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss +46 70 247 57 18 för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Tel: +33 169 752 575
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Tel: +49 514 18 030
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970
Emergency:+39 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 6 182 106 15
Tel: +32 470 601 558
Emergency: +49 514 1803 488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 916 667 716
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Massa- och pappersundustrin

Våra vattenreningstjänster uppfyller och överträffar kraven i massa- och pappersindustrin.

Våra mobila hyrtjänster sätts in på plats om din verksamhet har drabbats av oförutsedda nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder, eller gör att du kan tillgodose ett planerat behov av renat vatten vid renovering eller underhåll och/eller mångåriga behov av kontinuerlig vattenförsörjning.

Tjänsten ger dig en tillförlitig och säker källa till processvatten dygnet runt, 365 dagar om året, och är en hyrtjänst du alltid har till hands.

Vattenrening i massa- och pappersindustrin

 • Spädvatten för ångalstring
 • Kondensatrening
 • Efter- eller förbehandling av din befintliga anläggning
 • Extra processvatten för idrifttagning eller projekt
 • Mobila renoverings- eller underhållstjänster
 • Driftavbrott i det ordinarie vattenreningssystemet
 • Svåra väderförhållanden
 • Kylvattenrening
 • Processvatten

Fördelar för dig

 • Snabbt svar och leverans i rätt tid
 • Det renade vattnets kvalitet och kvantitet
 • Fullständigt tekniskt och driftmässigt stöd under hela hyresperioden
 • ”Hands Off”-underhåll – ingen reservdels- och lagerhantering
 • Den renade vattenvolymen kan när som helst ökas eller minskas
 • Tillförlitlig och säker service med stöd av vår mobila fordonspark
 • Den senaste tekniken
 • Dokumenterat utmärkt hälsa och säkerhet
 • Säker hantering av system och kemikalier

Massa- och pappersundustrin case studies