Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Lever uw EPC project op tijd op en voorkom kostbare vertragingen en overschrijdingen met Mobile Water Solutions

By Dennis van Wesemael on 8th June 2021

share on

Tijdwinst, kostenbesparing, kwaliteit en veiligheid zijn essentieel voor alle partijen die bij een EPC project betrokken zijn. Het constructieproces is echter onderhevig aan vele variabelen en onvoorspelbare factoren. Deze kunnen een impact hebben op de succesvolle oplevering van het project. Jakko Theeuwes, Sales Manager the Netherlands, bespreekt hoe Mobile Water Solutions EPC bedrijven kan ondersteunen om veilig en binnen de gespecificeerde kosten en tijd te voldoen aan de waterbehoeften van hun klanten.

Tot de belangrijkste succesindicatoren van een EPC project behoren de voltooiing binnen het geplande budget en planning en oplevering binnen de vereiste kwaliteits-, veiligheids- en milieugrenzen. Het kan echter voorkomen dat een project uitloopt. Voor de eigenaar van de fabriek kan elke vertraging leiden tot inkomstenderving doordat productiefaciliteiten niet beschikbaar zijn. Voor het EPC bedrijf zou, indien de projectkosten of -tijdschema’s de geplande doelstellingen overschrijden, de tevredenheid van de klant in het gedrang kunnen komen. Dit kan leiden tot financiële sancties, schade aan relaties of de bedrijfsreputatie en zelfs rechtszaken. Projecten op tijd afronden is dus niet alleen een indicator van efficiëntie, maar is ook essentieel voor de financiële staat en reputatie van een bedrijf. 

Een EPC project is onderhevig aan vele variabelen en onvoorspelbare factoren. Deze zijn afkomstig van verschillende bronnen. Voor de levering van behandeld water tijdens commissioning kunnen EPC bedrijven geconfronteerd worden met beperkte beschikbaarheid van dit water. Dit kan onder andere komen door opstart van nieuwe of onderhoud aan bestaande installaties of ontmanteling van oude/defecte installaties. 

Ingenieursbureaus kunnen profiteren van de huur van mobiele installaties om ervoor te zorgen dat contract deadlines veilig en zonder vertraging worden gehaald. Mobiele waterbehandelingsinstallaties geven het engineeringbedrijf tijdens de werkzaamheden of overdracht ook het vertrouwen dat de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het behandelde water aan de specificaties van de klant voldoen. 

Inbedrijfstelling, op tijd en binnen budget

Tijdelijke waterbehandeling van Mobile Water Solutions, onderdeel van Mobile Water Solutions, is een alom gebruikte service die voldoet aan de eisen van EPC bedrijven. Mobiele wateroplossingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt tijdens de opstartfase van een nieuwe elektriciteitscentrale. Ze kunnen voorzien in een verhoogde vraag naar behandeld water voor toepassingen zoals ketelreiniging, doorspoelen van leidingen en steamblows. Bij steamblows wordt vervuiling wordt uit kritieke systemen zoals luchtgekoelde condensors of stoomturbine leidingen verwijderd. Dit garandeert een optimale conditie van de apparatuur. Hierdoor wordt een efficiënte werking van de installatie mogelijk en wordt optimale productie bereikt. Mobiele wateroplossingen kunnen ter plaatse worden gebracht om het water voor dit proces te zuiveren en kunnen vervolgens worden verwijderd wanneer de vraag naar water, na de commissioning, tot het normale bedrijfsniveaus is gedaald.

Een mobiele waterbehandelingsinstallatie kan ook worden gebruikt als de levering en/of het opstarten van de permanente waterbehandelingsinstallatie vertraging oploopt. Vertragingen in de oplevering van permanente waterbehandelingsinstallaties kunnen leiden tot verminderde productie of tot boetes. De mobiele waterbehandelingsinstallatie kan worden geleverd om het beschikbare ruwe water te behandelen en de gewenste kwaliteit en hoeveelheid te produceren voorafgaand of tijdens commissioning van permanente installaties. Deze mobiele installatie kunnen gedeeltelijk of volledig de plaats innemen van de permanente waterbehandelingsinstallaties. Hierdoor kan het project op volledige schaal worden uitgevoerd en worden eventuele vertragingen voor uw klant beperkt.

Bekijk al onze case studies

Klik hier om onze casestudies te bekijken

Gepland onderhoud en turnarounds

EPC bedrijven plannen ook het onderhoud van de bestaande waterbehandelingsinstallaties van hun klanten. Mobile Water Solutions kan worden ingeschakeld om de periode van dit onderhoud te overbruggen. Hierdoor kan de productie of kunnen bedrijfsprocessen doorgaan en wordt kostbare ‘downtime’ voorkomen. 

Geplande turnarounds kunnen een totale opschorting van operationele activiteiten inhouden. Een turnaround die zijn tijdlijn of budget overschrijdt kan zo dan ook ernstige financiële gevolgen hebben. Hierdoor is het essentieel dat een efficiënte en betrouwbare watervoorziening beschikbaar is op het moment dat het nodig is. In deze gevallen kan Mobile Water Solutions worden ingeschakeld om alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten te ondersteunen. Mobile Water Solutions kan ook een gat overbruggen voor operators die te maken hebben met een problemen in hun waterbehandelingsinstallatie. Totdat de installatie kan worden gerepareerd of vervangen neemt een mobiel systeem de behandeling (deels) over zodat productiecontinuïteit wordt geborgd. Mobile Water Solutions kan zelfs worden ingeschakeld om een periode met variaties in de toevoer of kwaliteit van voedingswater te overbruggen. Dit blijkt uit ervaring bij onder andere een van ‘s werelds grootste chemieconcerns. 

Operators in verschillende industrieën in Europa hebben gewerkt met leveranciers van tijdelijke waterbehandeling. Dit als een flexibele lange termijn oplossing om betrouwbaarheidsproblemen rond de permanente, verouderde installatie aan te pakken en zelfs de potentiële levenscyclus ervan te verlengen. Preventief onderhoud en renovatie van een permanente waterbehandelingsinstallatie moeten vaker worden uitgevoerd zonder het productieschema te onderbreken en niet tijdens een geplande shutdowns. Een tijdelijk waterbehandelingssysteem kan worden ingezet voor de volledige vervanging of een deel van de verschillende processen tijdens deze tussentijdse behoefte. Typische toepassingen voor mobiele installaties zijn vervanging van hars, onderhoud van drukvaten, upgrades van besturingen, reiniging of vervanging van omgekeerde osmose membranen, onderhoud van chemische doseerapparatuur, onderhoud aan regeneratie installaties en werkzaamheden aan afval behandelingsinstallaties. 

Mobile Water Solutions biedt flexibele oplossingen en expertise die u nodig heeft om te voldoen aan uw projectvereisten binnen de EPC (engineering, procurement en constructiebedrijven). 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Klik op onderstaande link om contact op te nemen met een van de experts.

NEEM CONTACT OP MET EEN EXPERT

About the author

Dennis van Wesemael

A strong and broad technical background with nearly two decades of commercial experience. An excellent mix that I have applied in several roles in (petro) chemical industry, Oil & Gas and Liquid Bulk Storage. Customer needs and challenges translate into win-win opportunities, improving profit, yield and safety, building trust and long term commitments. Several shorter contracts Recent positions have rocket my personal development and helped me develop a clear view of optimising Sales processes and adapting use of CRM and marketing tools.