Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Kopen of niet kopen? Sterke argumenten voor Mobile Water Solutions in de energie-industrie

By Dennis van Wesemael on 26th April 2020

share on

Het huren van middelen is in veel sectoren, waaronder de energie-industrie, een aantrekkelijk alternatief voor grote investeringen die vooraf moeten worden gedaan. Slinkende CAPEX-budgetten, een nadruk op bedrijfscontinuïteit en een behoefte aan flexibel, betaalbaar waterbeheer hebben geleid tot een vraag naar mobiele waterservices. Die bieden een kostenefficiënt alternatief voor het aanschaffen van nieuwe installaties om bestaande infrastructuur te upgraden, noodoplossingen te bieden en te voorzien in tijdelijke waterbehoeften.

In het dagelijks leven zijn we gewend aan huur- of abonnementsmodellen, bijvoorbeeld voor het leasen van een auto, het streamen van muziek of het huren van apparatuur. Het is echter niet zo dat alleen consumenten bij bedrijven terecht kunnen voor een alternatief voor eigendom. Het huurmodel voor mobiele waterservices is de afgelopen vijftien jaar gegroeid. In een breed scala aan industriële situaties is het snel een kostenefficiënter en flexibel alternatief geworden voor een vaste waterzuiveringsinstallatie. In de energie-industrie valt er veel winst mee te behalen. Hoewel de technologie vooruitgang boekt, blijft het bewustzijn achter. Leveranciers van mobiele waterservices willen bedrijven graag up-to-date brengen.

Een oplossing in ontwikkeling
Er is veel veranderd sinds de eerste mobiele waterservices op de markt kwamen. In eerste instantie waren het gewoon harsionenwisselaars gemonteerd in trailers die naar de locatie konden worden vervoerd om te dienen als tijdelijke bron van hoogzuiver water. De wensen van klanten zijn echter veranderd, waardoor er een vraag is ontstaan naar een groter scala aan beschikbare fysieke en chemische technologieën. Deze lopen uiteen van voorbehandeling door middel van klaring en filtratie tot omgekeerde osmose, absorptie, ultrafiltratie en hulpapparatuur. Vandaag de dag kan een typische mobiele installatie bestaan uit twee of drie containers of systemen op een skid, die door middel van ‘plug-and-play’ kunnen worden gemonteerd. In een typische configuratie wordt een eerste voorbehandeling door middel van filtratie met meerdere media of adsorptie met korrelvormige actieve kool uitgevoerd, gevolgd door omgekeerde osmose in een tweede trailer. Ten slotte volgt dan in een derde trailer polijsten door middel van ionenuitwisseling met gemengd medium.

Dankzij het modulaire ontwerp van veel van de huidige mobiele waterservices kunnen verschillende procesconfiguraties worden gecombineerd, waardoor het mogelijk wordt om water uit stadswaterleidingen, boorputten, rivieren, reservoirs en zelfs afvalwaterbronnen te zuiveren. Doordat de containers verplaatsbaar zijn, kunnen ze zodanig worden geplaatst dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut en is het niet of in mindere mate nodig om infrastructuur aan te leggen voor de apparatuur. Elk gewenst aantal eenheden kan parallel of in serie worden gebruikt om de benodigde stroomsnelheid te realiseren. Doordat de eenheden modulair zijn, kunnen er extra componenten of zuiveringsstappen worden toegevoegd voor extra functionaliteit of een verhoogde doorvoer, ook als dat maar kort nodig is. Er kunnen ook opslagtanks en pompen worden geleverd, samen met vaste netwerkleidingen of flexibele slangen, watermeters en koppelingen. Met mobiele generatoren is een volledig zelfstandige configuratie mogelijk. Een laatste, en misschien wel de belangrijkste, overweging is dat de modulaire eenheden na verloop van tijd eenvoudig kunnen worden ingeruild voor de nieuwste up-to-date technologie. Hierdoor beschikken bedrijven altijd over de modernste waterzuiveringssystemen en profiteren ze van de meest kostenefficiënte, beschikbare oplossing van hun leverancier van mobiele waterservices.

CAPEX-overwegingen
De energie-industrie heeft momenteel te maken met een aantal uitdagingen. Uitstootdoelen, veranderingen in vraag en aanbod en het besef dat de toekomst op lange termijn in hernieuwbare energiebronnen ligt, maken het moeilijker om nog te pleiten voor kapitaalinvesteringen in traditionele brandstoffen. Als gevolg hiervan is de markt gekrompen waardoor een aantal energiecentrales de deuren heeft moeten sluiten en de weerstand om te investeren in projecten met een onzekere levensduur en ROI is toegenomen. Dit maakt de flexibiliteit van mobiele waterservices aantrekkelijker. De huurkosten kunnen onder het operationele budget vallen en er hoeft geen extra kapitaal te worden vrijgemaakt. Leveranciers van mobiele waterservices – zoals Mobile Water Solutions – zijn vaak bereid om meerjarige contracten op basis van pay-as-you-go aan te gaan. Deze komen, dankzij hun voorspelbare, regelmatige betalingen, de financiële planning ten goede.

Een algemene misvatting is dat het huren van mobiele waterservices op lange termijn duurder is, maar dit is zelden het geval. Een aantal organisaties kiest voor langdurige huur in situaties waarin de kapitaalinvestering in een permanente installatie zich gedurende de levensduur van het project niet zou terugbetalen. Een financiële berekening van de netto actuele waarde maakt veel duidelijk. Hierin worden de kosten van het bouwen en onderhouden van een nieuwe installatie afgezet tegen die van het huren van mobiele waterservices gedurende tien jaar. Bouwen mag de eerste paar jaar dan goedkoper zijn, maar door service, onderhoud en vervanging van onderdelen die worden aangeboden door veel leveranciers van mobiele waterservices, krijgt de faciliteit niet te maken met deze onvermijdelijke kosten die horen bij het in eigendom hebben van een installatie. Ook speelt waardevermindering geen rol. In één specifiek geval wilde een Europees elektriciteitsbedrijf een nieuwe waterzuiveringsinstallatie ontwerpen en bouwen, maar had het moeite met het verwerven van de noodzakelijke CAPEX. In samenwerking met Mobile Water Solutions en haar afdeling Mobile Water Solutions koos het bedrijf ervoor om gedurende lange tijd een containerinstallatie te huren. Deze kostenefficiëntere oplossing werd direct door het bedrijf goedgekeurd.

Opstartfase nieuwe installatie
Mobiele waterservices worden veel gebruikt tijdens de opstartfase van nieuwe energiecentrales. Ze kunnen voorzien in een toegenomen vraag naar gezuiverd water voor toepassingen zoals het reinigen van ketels, het spoelen van leidingen en het afblazen van stoom, waarbij bouwafval, zand, walshuid enzovoort worden verwijderd uit kritieke systemen, zoals luchtgekoelde condensatoren en stoomturbinelijnen. Hierdoor wordt apparatuur optimaal gereinigd en kan de installatie efficiënt werken voor dagelijkse energieopwekking. Er kunnen mobiele waterservices naar het terrein worden gebracht om het water voor dit proces te zuiveren. Die kunnen vervolgens weer worden weggehaald wanneer na de inbedrijfstelling de vraag naar water terugkeert naar de normale gebruiksniveaus.

Uitval bij noodgevallen en gepland onderhoud
Ook als bedrijven hun waterzuivering niet hoeven te upgraden of vervangen, kunnen ze nog steeds profiteren van mobiele waterservices, vooral in geval van uitval bij noodgevallen en gepland onderhoud. Bedrijfscontinuïteit wordt gedefinieerd als ‘de mogelijkheid van de organisatie om producten of diensten op een vooraf bepaald acceptabel niveau te blijven leveren na een onderbrekend incident’ (bron: ISO 22301:2012). Kort gezegd moet een bedrijf in staat zijn om door te gaan, ongeacht eventuele uitdagingen waarmee het te maken krijgt. Wanneer een ramp zich voordoet, begint de tijd te dringen. De activiteiten van een faciliteit moeten zo snel mogelijk weer worden hervat om de reputatie en geloofwaardigheid ervan niet te schaden.

Veelvoorkomende onderbrekingen in noodwaterzuiveringsinstallaties zijn defecte apparatuur of besturingselementen, storingen van de permanente waterzuiveringsinstallatie en veranderingen in de toevoer van ongezuiverd water. In een noodsituatie kan een tijdelijk waterzuiveringssysteem worden ingezet om een ononderbroken toevoer van gezuiverd water in stand te houden gedurende alle niet-voorziene scenario’s. Bijvoorbeeld bij kortdurende pieken in de vraag naar stroom, die in bepaalde landen veel voorkomen. Het hebben van een robuust plan is in noodsituaties van essentieel belang.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Klik op onderstaande link om contact op te nemen met een van de experts.

NEEM CONTACT OP MET EEN EXPERT

About the author

Dennis van Wesemael

A strong and broad technical background with nearly two decades of commercial experience. An excellent mix that I have applied in several roles in (petro) chemical industry, Oil & Gas and Liquid Bulk Storage. Customer needs and challenges translate into win-win opportunities, improving profit, yield and safety, building trust and long term commitments. Several shorter contracts Recent positions have rocket my personal development and helped me develop a clear view of optimising Sales processes and adapting use of CRM and marketing tools.