Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970

Netherlands & Belgium
Tel: +32 4 72 051 300
Emergency: +31 6 20010488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 619 715 700
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Zabezpieczenie produkcji wody w świecie jej niedoboru

By Jakub Jasinski, MBA on 26th April 2020

share on

Globalny raport na temat ryzyka opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje na susze jako główne zagrożenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Powszechnym i błędnym założeniem jest, że niedobór wody dotyczy tylko najbardziej suchych regionów naszej planety. Komisja Europejska oszacowała, że co najmniej 11% ludności Europy i 17% jej terytorium doświadczyło niedoboru wody, a w ciągu ostatnich trzydziestu lat koszt susz w Europie wyniósł 100 miliardów euro.

Oprócz powodowania kryzysów humanitarnych, rosnący niedobór wody słodkiej, z powodu zwiększającego się zapotrzebowania na wodę, i zmieniający się klimat stanowią poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Bank Światowy przewiduje, że ze względu na zwiększoną konkurencję w zakresie zasobów wodnych, globalne tempo wzrostu PKB do połowy tego stulecia spadnie o 6%. Skutkowałoby to kosztami dla firm w wysokości 2,5 miliarda dolarów. Kwestie, związane z gospodarowaniem jej zasobami stają się niezwykle istotnymi czynnikami wpływającymi na wzrost i rentowność przedsiębiorstw.

W przypadku gdy wody jest coraz mniej, zwykle następuje pogorszenie jej jakości, ponieważ ilość wody potrzebna do rozcieńczenia występujących w niej zanieczyszczeń oraz związków jest mniejsza. Ponadto słona woda w coraz większym stopniu przenika do przybrzeżnych warstw wodonośnych. Zmiany klimatyczne niemal na pewno spotęgują te niekorzystne skutki w przyszłości, przy czym w całej Europie spodziewane są częstsze i poważniejsze susze. Aby uniknąć wszelkich problemów związanych z zapasami wody, przedsiębiorstwa wdrażają strategie alternatywnego, tymczasowego źródła jej pozyskiwania.

Awaryjne zapewnienie tymczasowego uzdatniania wody stało się typowym rozwiązaniem, a usługi oferowane przez Mobile Water Solutions firmy Mobile Water Solutions są w stanie sprostać tym rosnącym potrzebom. Tymczasowy system uzdatniania wody stanowi idealne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych i może pomóc w utrzymaniu jej produkcji dla wszystkich nieoczekiwanych scenariuszy, takich jak reagowanie na krótkoterminowe, sezonowe lub nieoczekiwane zmiany jakości wody surowej. Mobilne
usługi wodne mogą zostać wprowadzone w celu zapewnienia utrzymania procesów produkcyjnych, unikając tym samym kosztownych przestojów. Typowe zastosowania obejmują: uzdatnianie wody o wysokiej zawartości chlorków i wysokiej przewodności, zawiesin ciał stałych, wysokiej zawartości mikrobiologicznej, wysokiej zawartości substancji organicznych oraz alternatywne źródła zaopatrywania.

Elastyczne rozwiązanie
Typowa instalacja mobilna może składać się z dwóch lub trzech elementów bądź też systemów modułowych, które mogą być montowane na zasadzie plug-and-play. Modułowa konstrukcja wielu współczesnych mobilnych usług wodnych pozwala na łączenie różnych konfiguracji procesów, co umożliwia uzdatnianie wody z sieci miejskiej, wody ze studni głębinowych, rzek i zbiorników, a nawet ścieków. Możliwość przenoszenia kontenerów pozwala na ich ustawienie w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, eliminując lub ograniczając potrzebę budowy infrastruktury do przechowywania sprzętu. W celu zapewnienia wymaganego natężenia przepływu dowolna liczba jednostek może być eksploatowana równolegle lub szeregowo, a ich modułowość umożliwia dodawanie dodatkowych elementów lub etapów uzdatniania w celu zwiększenia funkcjonalności lub przepustowości, nawet jeśli jest to konieczne tylko przez krótki czas. Można również zapewnić zbiorniki buforowe i pompy transferowe wraz z podłączonymi stałymi rurociągami lub wężami elastycznymi, wodomierzami i armaturą oraz mobilne generatory obsługujące całkowicie autonomiczny układ.

Studium przypadku – modułowe rozwiązania w celu łagodzenia skutków suszy
Międzynarodowe przedsiębiorstwo naftowo-gazowe stanęło w obliczu niedoboru wody, który mógłby mieć wpływ na ciągłość produkcji zakładu. Z powodu utrzymującej się suszy lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe musiało ograniczyć dostawy wody do firmy, aby zapewnić zaopatrzenie miejscowej ludności w wodę pitną.

W związku z tym potrzebne były dodatkowe ilości wody surowej z innych źródeł, tak aby elektrownia i procesy firmy mogły być odpowiednio zaopatrywane. Ze względu na ich jakość, różne źródła wody musiały być odpowiednio uzdatniane. Mobile Water Solutions firmy Mobile Water Solutions dostarczyła mobilną jednostkę filtrującą MOFI 4×10 działającą jako filtr piaskowy, dwie mobilne jednostki filtrujące MOFI 1200 GAC z węglem aktywnym oraz mobilne urządzenie do odwróconej osmozy MORO 25 C. W celu utlenienia różnych składników, jak również dezynfekcji, zastosowano mobilną stację dozującą z chlorem. Dzięki połączeniu różnych mobilnych systemów wodnych, Mobile Water Solutions firmy Mobile Water Solutions zapewniła zaopatrzenie przedsiębiorstwa w wodę w wymaganej ilości oraz jakości.

Czy masz jakieś pytania lub pytania dotyczące tego artykułu? Kliknij poniższy link, aby skontaktować się z jednym z ekspertów.

Skontaktuj się z nami.

About the author

Jakub Jasinski, MBA

Business Development Manager Central Europe Jakub posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku wodno-ściekowym w Polsce. Współpracował z lokalnymi władzami, firmami inżynieryjnymi i klientami przemysłowymi, obserwując wyzwania i problemy, z którymi borykają się różne firmy. Mając głębokie zrozumienie potrzeb rynku, wprowadza teraz Mobile Water Services na rynek Europy Środkowej.