Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Tel: +33 169 752 575
Emergency: +33 613 307 015

Germany
Tel: +49 514 18 030
Emergency: +49 514 1803 488

Italy
Tel: +39 345 7065 970
Emergency:+39 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 6 182 106 15
Tel: +32 470 601 558
Emergency: +49 514 1803 488

Poland
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 916 667 716
Emergency: +34 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0)7443 240 726
Emergency: +44 (0)1782 590 800

Hungary | Czech Republic | Slovakia
Tel: +48 668 887 258
Emergency: +48 722 030 301

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Dostarcz swój projekt EPC na czas, unikając kosztownych opóźnień dzięki Mobile Water Solutions

By Jakub Jasinski, MBA on 21st June 2021

share on

Wydajność czasowa, oszczędność kosztów, jakość i bezpieczeństwo są kluczowe dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt budowlany. Proces budowy podlega jednak wielu zmiennym i nieprzewidywalnym czynnikom, które mogą mieć wpływ na pomyślną realizację projektu. Jakub Jasiński, Business Development Manager, Central Europe, omawia, w jaki sposób Mobile Water Solutions mogą wspierać firmy EPC w spełnianiu wymagań klientów dotyczących wody w sposób bezpieczny oraz w określonych ramach kosztowych i czasowych.

Kluczowymi wskaźnikami sukcesu projektu budowlanego jest jego ukończenie w zaplanowanym budżecie i harmonogramie oraz w wymaganych standardach jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa. Jednak projekt wymyka się z zaplanowanym harmonogramem. Dla właściciela jakiekolwiek opóźnienie może oznaczać utratę dochodów z powodu niedostępności urządzeń produkcyjnych. W przypadku EPC, jeśli koszty projektu lub harmonogramy przekraczają planowane cele, satysfakcja klienta byłaby zagrożona, co mogłoby skutkować karami finansowymi, uszkodzeniem relacji, reputacji, a nawet sporami sądowymi. Dlatego terminowa realizacja projektów jest nie tylko wskaźnikiem wydajności, ale ma również zasadnicze znaczenie dla kondycji finansowej i reputacji firmy.

Proces budowy podlega wielu zmiennym i nieprzewidywalnym czynnikom, które pochodzą z wielu źródeł. Firmy EPC stoją w szczególności przed szeregiem wyzwań związanych z dostawą uzdatnionej wody do uruchomienia i rozruchu nowych obiektów, a nawet ciągłą eksploatacją istniejących aktywów podczas planowanej konserwacji, a także zarządzaniem późnym okresem eksploatacji i likwidacją zakładu.

Firmy inżynieryjne mogą czerpać korzyści z wynajmu zasobów mobilnych, aby zapewnić bezzwłoczne dotrzymywanie terminów umów. Daje to również firmie inżynierskiej pewność podczas przekazywania, że ​​jakość i ilość uzdatnionej wody dostarczanej w ramach tego rodzaju usługi spełnia wymagania klientów.

Uruchomienie na czas i w ramach budżetu

Zapewnienie tymczasowego uzdatniania wody jest dobrze ugruntowane, a mobilne usługi wodne Mobile Water Solutions są dobrze przygotowane do spełnienia wymagań firm EPC. Mobilne rozwiązania wodne są powszechnie stosowane na przykład w fazie rozruchu nowego obiektu energetycznego. Mogą wspierać zwiększone zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę do zastosowań takich jak czyszczenie kotłów, przepłukiwanie rurociągów i przedmuchiwanie parą, które usuwają gruz budowlany, piasek, zgorzelinę walcowniczą itp. Z krytycznych systemów, w tym skraplaczy chłodzonych powietrzem lub linii turbin parowych. Zapewnia to optymalną czystość sprzętu, umożliwiając wydajną pracę zakładu przy codziennym wytwarzaniu energii. Mobilne roztwory wodne można przywieźć na miejsce w celu oczyszczenia wody do tego procesu, a następnie usunąć, gdy zapotrzebowanie na wodę powróci do normalnego poziomu roboczego po czynnościach rozruchowych.

Mobilną stację uzdatniania wody można również wykorzystać, jeśli występuje opóźnienie w dostawie i uruchomieniu stałej stacji uzdatniania wody, co może opóźnić projekt i pociągnąć za sobą kary finansowe. Mobilna stacja uzdatniania wody może służyć do uzdatniania dostępnej wody surowej i wytwarzania wymaganej jakości i ilości dla wszelkich potrzeb związanych z uruchomieniem. Stacja ta mogłaby również zastąpić stałą stację uzdatniania wody, aby umożliwić projektowi rozpoczęcie działalności na pełną skalę. Może to złagodzić wszelkie opóźnienia w spełnieniu wymagań klienta.

Zobacz wszystkie nasze studia przypadków

Kliknij tutaj, aby wyświetlić nasze studia przypadków

Planowana konserwacja i remonty

Firmy EPC muszą również zaplanować konserwację istniejących systemów wodnych swoich klientów, a mobilne usługi wodne mogą być dostarczane w celu obsługi sprzętu, zapewniając kontynuację procesów produkcyjnych lub biznesowych i unikając kosztownych przestojów.

Zaplanowane postoje mogą wiązać się z całkowitym zawieszeniem działalności operacyjnej. Zmiana, która wykracza poza ramy czasowe lub budżet, może mieć poważne konsekwencje finansowe, dlatego konieczne jest zapewnienie wydajnego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę w razie potrzeby. W takich przypadkach można wprowadzić mobilne usługi wodne w celu wsparcia wszystkich czynności konserwacyjnych i czyszczenia. Mobilni dostawcy usług wodnych mogą również wypełnić lukę dla operatorów z problematyczną instalacją, dopóki nie będzie można jej wymienić lub naprawić, a nawet przez pewien czas, jeśli występują różnice w dostawie lub jakości wody zasilającej, jak wykazało doświadczenie firmy usługowej jedna z wiodących światowych grup chemicznych.

Operatorzy z kilku branż w Europie współpracowali z tymczasowymi dostawcami usług uzdatniania wody, aby zapewnić elastyczne, długoterminowe rozwiązanie pozwalające rozwiązać problem niezawodności wokół stale starzejącej się instalacji, a nawet wydłużyć jego potencjalny cykl życia. Konserwacja prewencyjna i remonty stałej stacji uzdatniania wody należy przeprowadzać częściej bez przerywania harmonogramu produkcji, a nie podczas planowanego postoju. W obu przypadkach można zastosować tymczasowy system uzdatniania wody zapewnić pełne zastąpienie lub częściową część różnych procesów w okresie przejściowym. Typowe zastosowania obejmują wymianę żywicy, konserwację zbiorników ciśnieniowych, modernizację sterowania, czyszczenie lub wymianę membrany odwróconej osmozy, konserwację sprzętu do dozowania chemikaliów oraz prace w oczyszczalniach ścieków. 

Mobile Water Solutions oferuje elastyczne rozwiązania i wiedzę niezbędną do spełnienia wymagań projektu w ramach EPC (firmy inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane).

Czy masz jakieś pytania lub pytania dotyczące tego artykułu? Kliknij poniższy link, aby skontaktować się z jednym z ekspertów.

Skontaktuj się z nami.

About the author

Jakub Jasinski, MBA

Business Development Manager Central Europe Jakub posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku wodno-ściekowym w Polsce. Współpracował z lokalnymi władzami, firmami inżynieryjnymi i klientami przemysłowymi, obserwując wyzwania i problemy, z którymi borykają się różne firmy. Mając głębokie zrozumienie potrzeb rynku, wprowadza teraz Mobile Water Services na rynek Europy Środkowej.