Kunden önskar 

Det moderna massabruket i Sverige producerar fluffmassa för hygienprodukter och massa för förpacknings-produkter. På grund av ett underhållsbehov i kundens vattenrenings-anläggning blir Mobile Water Solutions anlitade för att producera totalavsaltat vatten till pannorna. 

Vår lösning  

Mobile Water Solutions använder MOFI 3×60 förfilter, MORO 4x25T (RO)  och en MODI-15000T (IEX) trailer för att säkerställa leverans av >70 m3/h med konduktivitet <0,1 µS/cm, <10 ppb SiO2 

Leverans 

  • Kontinuerlig leverans av 70 – 80 m3/h totalavsaltat vatten
  • Vi uppfyller kundens strikta krav på vattenkvalitet
  • Vi ersätter installerat system under två veckor